Veckorapport om läget i våra verksamheter, 29 maj

Kort avstämning om hur läget ser ut i våra verksamheter. Läget förändras snabbt och detta är hur det ser ut fredag 29 maj.

Den 16 mars gick Ovanåkers kommun upp i krisledningsstab och vi arbetar fortfarande i stab för denna kris som covid-19 är på samhället. Syftet med vårt arbete är att minska påverkan på samhället, skydda våra speciellt utsatta grupper, upprätthålla en god service samt bidra till minskad smittspridning genom att anpassa våra verksamheter enligt de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger.

Samarbete sker dagligdags med Region Gävleborg, Länsstyrelsen och andra myndigheter. Vi deltar vid samverkanskonferenser och gör dagliga lägesbilder för hur det ser ut i våra verksamheter.

  • Statistik för bland annat antalet bekräftade smittade per kommun finns på den här sidan: https://www.regiongavleborg.se/a-o/Smittskydd/A-Y/c/Coronavirus-2019-nCoV/statistik-covid-19/länk till annan webbplats Det är Region Gävleborg som ansvarar för statistiken, Ovanåkers kommun får inga uppgifter separat till oss.

  • Det har uppkommit smittspridning av covid-19 på ett av våra särskilda boenden och situationen är otroligt ansträngd. En stor andel brukare och personal har på kort tid blivit sjuka i covid-19 och detta har resulterat i en bemanningsproblematik. Vi planerar och prioriterar bort det som går att ta bort i verksamheten, exempelvis serviceinsatser, för att frigöra och omfördela de resurser som finns. Fokus ligger på att klara av grundbemanningen och kohortvården. Med kohortvård menas att brukare som exponerats för smitta och brukare med symtom skiljs från de övriga brukarna och vårdas separat med särskild avdelad personal. Situationen har dock stabiliserats lite sedan början av veckan.
  • Tillgången på skyddsmaterial är god och vi har leverantörer som levererar kontinuerligt.
  • Då smittspridningen kommer pågå under en längre tid arbetar vi med att ta fram säkra mötesplatser utomhus så man ska kunna träffa sina anhöriga som bor på äldreboende. Tillverkning av mötesplatser med plexiglas sker just nu av arbetsmarknadsenhetens personal.
  • Studentexamen kommer att äga rum onsdag 10 juni och det blir tre avslutningar under dagen med tidsintervall. Tider för dessa är kl. 9.00, 11.00 och 13.00. Gruppering av elever kommer att ske enligt följande: EK/SA, BF/IN och NA/TE. Endast mentorer kommer att delta. Studentavslutningen kommer streamas och visas digitalt.

  • Vår önskan är att alla studenters vårdnadshavare, släkt och vänner respekterar Folkhälsomyndighetens direktiv gällande gymnasieskolans student som säger att gemensamma ceremonier, samlingar eller parader för samtliga avgångselever eller hela skolan inte ska anordnas, allt för att stora folksamlingar inte ska bildas utanför gymnasiet. Detta gäller alla elever inom skolans årskurser.

  • Vi vill åter igen påminna om att fortsätta följa de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. Vi får rapporter om att flera börjar bryta mot rekommendationerna. Tillsammans kan vi minska smittspridningen och minska trycket på sjukvården! Här kan du läsa om hur du som privatperson minskar smittspridningen och minskar risken för att bli sjuk själv.länk till annan webbplats

  • Kom ihåg att vi tillsammans med de lokala livsmedelsbutikerna erbjuder hemkörning eller hjälp med handlingen så du kan hämta dina matvaror utanför butiken. Här kan du läsa mer om vårt samarbete med de lokala livsmedelsbutikerna.länk till annan webbplats

  • Våra fantastiska företagare har ställt om och erbjuder fin service för att du över 70 år eller tillhör annan riskgrupp ska kunna fortsätta handla men på ett säkrare sätt. Här finns information om vad våra företagare erbjuder.länk till annan webbplats

Senast uppdaterad 2020-10-29 16.22