Veckorapport om läget i våra verksamheter 31 juli

Kort avstämning om hur läget ser ut i våra verksamheter. Läget kan förändras snabbt och detta är hur det ser ut fredag 31 juli.

Samarbete sker med Region Gävleborg, Länsstyrelsen och andra myndigheter. Vi deltar vid samverkanskonferenser och gör lägesbilder för hur det ser ut i våra verksamheter. Kommunledningen träffas kontinuerligt och följer nuläget för att snabbt kunna ta nya ställningstaganden och beslut.

 • Folkhälsomyndigheten publicerar statistik om antal bekräftade fall per region varje dag, samt antal bekräftade fall per kommun varje torsdag. Följ deras statistik här.länk till annan webbplats
 • Statistik till och med vecka 30 visar att Ovanåkers kommun hade totalt 113 bekräftade sjukdomsfall i covid-19. Per 10 000 invånare är den siffran 97 bekräftade sjukdomsfall. Det kan jämföras med Bollnäs som hade 86 sjukdomsfall per 10 000 invånare och Söderhamn som hade 129 sjukdomsfall per 10 000 invånare.

 • Situationen i Sverige har en fortsatt positiv trend. I många andra delar av världen ser det inte ut så. Genom att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer möjliggör vi att vi kan behålla vårt öppna samhälle.
 • För tillfället har vi endast enstaka brukare som är misstänkt sjuka och just nu är det ingen brukare som är bekräftad sjuk av Covid-19 i verksamheterna. Personalen fortsätter att göra ett fantastiskt arbete för att minska smittspridningen, följa de rutiner, riktlinjer och rekommendationer som finns och att ta hand om de brukare som är konstaterat/misstänkt smittade i Covid-19.

 • Som en extra säkerhetsåtgärd använder nu all personal inom äldre- och omsorgsenheten visir vid nära kontakt med våra äldre och brukare i riskgrupper.

 • Äldreomsorgen erbjuder möjlighet till säkra möten utomhus med plexiglas mellan besökaren och brukaren. Det är uppskattat att få träffa sina anhöriga igen.

 • Antalet personer som är inlagda på IVA (intensivvård) fortsätter att sjunka och ligger sedan några veckor tillbaka på några enstaka fall om dagen. Däremot görs fortfarande många provtagningar och det är tydligt att smittspridningen är hög i samhället. Vi uppmanar till att fortsätta följa rekommendationerna och att även utomhus hålla avstånd. Här kan du läsa om hur du som privatperson minskar smittspridningen och minskar risken för att bli sjuk själv. länk till annan webbplats

 • Många personer upplever få och milda symptom. En studie genomförd i USA som presenterades 22 juli visade på 44 % av de undersökta som inte hade några symtom alls men hade en pågående covid-19-infektion. Det är därför väldigt viktigt att fortsätta följa rekommendationerna med att hålla avstånd och vara noga med handhygien samt att man stannar hemma vid minsta lilla symtom. Även om en person har milda symtom kan en annan som blir smittad utveckla en svårare sjukdom. Här kan du läsa om de olika symtomen som covid -19 kan ge.länk till annan webbplats

 • Region Gävleborg upplever ett ökat tryck på 1177 avseende frågor om coronaviruset, därför vill vi påminna om att Region Gävleborg har en digital coronamottagning där du enkelt kan komma i kontakt med vården vid symtom eller frågor om coronaviruset. Chatten är öppen vardagar kl. 7.00-18.00. Mottagningen är avgiftsfri.
  Här hittar du den digitala coronamottagningen.länk till annan webbplats

 • Kommunen ansvarar för tillsyn över serveringsställen enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Om du upptäcker att det förekommer trängsel på ett serveringsställe kan du anmäla det till miljö- och byggförvaltningen. Du kan anmäla trängsel genom att använda vår e-tjänst som du hittar här: E-tjänst för anmälan av trängsel vid restaurang eller servering.länk till annan webbplats

 • Kom ihåg att vi tillsammans med de lokala livsmedelsbutikerna erbjuder hemkörning eller hjälp med handlingen så du kan hämta dina matvaror utanför butiken. Här kan du läsa mer om vårt samarbete med de lokala livsmedelsbutikerna. länk till annan webbplats

 • Region Gävleborg erbjuder egenprovtagning av alla som har symptom. Man uppmanar den som har symptom att inte själva hämta provtagningsmaterial på apoteken. Har du symptom och vill testa dig finns instruktioner på www.1177.selänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 2020-10-29 16.28