Veckorapport om läget i våra verksamheter 3 juli

Kort avstämning om hur läget ser ut i våra verksamheter. Läget kan förändras snabbt och detta är hur det ser ut fredag 3 juli.

Samarbete sker dagligdags med Region Gävleborg, Länsstyrelsen och andra myndigheter. Vi deltar vid samverkanskonferenser och gör dagliga lägesbilder för hur det ser ut i våra verksamheter.

  • Antalet smittade i Ovanåkers kommun har ökat sedan förra veckan. Statistik för bland annat antalet bekräftade smittade i vår kommun finns på den här sidan: https://www.regiongavleborg.se/a-o/Smittskydd/A-Y/c/Coronavirus-2019-nCoV/statistik-covid-19/ länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Situationen har stabiliserat sig inom omvårdnadsenheten och är i dagsläget under kontroll inom alla enheter. När det gäller smittspridning och brukare som uppvisar symtom så är situationen fortsatt lugnare än tidigare vilket känns positivt. Personalen i verksamheterna gör ett fantastiskt arbete för att minska smittspridning, följa de rutiner, riktlinjer och rekommendationer som finns och ta hand om de brukare som är konstaterat/misstänkt smittade i covid-19.
  • Smittspridningen är hög i Gävleborgs län och vi uppmanar till att fortsätta följa rekommendationerna och att även utomhus hålla avstånd. Här kan du läsa om hur du som privatperson minskar smittspridningen och minskar risken för att bli sjuk själv. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Spridningen bland unga vuxna är hög och där finns det en stor andel av de nya bekräftade fallen. Det är viktigt att även unga följer rekommendationerna för att minska smittspridningen.
  • Kommunen ansvarar från och med den 1 juli för tillsyn över serveringsställen enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Om du upptäcker att det förekommer trängsel på ett serveringsställe kan du anmäla det till miljö- och byggförvaltningen. Du kan anmäla trängsel genom att använda vår e-tjänst som du hittar här: E-tjänst för anmälan av trängsel vid restaurang eller servering.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Kom ihåg att vi tillsammans med de lokala livsmedelsbutikerna erbjuder hemkörning eller hjälp med handlingen så du kan hämta dina matvaror utanför butiken. Här kan du läsa mer om vårt samarbete med de lokala livsmedelsbutikerna. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Äldreomsorgen erbjuder möjligheten till möten utomhus, så kallade Säkra mötesplatser, för att det ska bli möjligt för våra boende att träffa sina närstående under säkra former. Vi använder oss av plexiglasskivor som ska skydda mot smittspridning.
  • Kommunstyrelseförvaltningens verksamheter har ingen påverkan och fungerar som vanligt.

Senast uppdaterad 2020-10-29 16.27