Veckorapport om läget i våra verksamheter, 5 juni

Kort avstämning om hur läget ser ut i våra verksamheter. Läget förändras snabbt och detta är hur det ser ut fredag 5 juni.

Samarbete sker dagligdags med Region Gävleborg, Länsstyrelsen och andra myndigheter. Vi deltar vid samverkanskonferenser och gör dagliga lägesbilder för hur det ser ut i våra verksamheter.
  • Statistik för bland annat antalet bekräftade smittade i vår kommun finns på den här sidan: https://www.regiongavleborg.se/a-o/Smittskydd/A-Y/c/Coronavirus-2019-nCoV/statistik-covid-19/länk till annan webbplats

  • Säkra mötesplatser för anhöriga till boende i våra särskilda boenden kommer erbjudas på alla ställen. Vi jobbar på en rutin för att säkerställa dessa möten.

  • Situationen är fortsatt ansträngt inom delar av omvårdnadsverksamheterna, men vi kan se att situationen nu har börjat stabiliserat sig.

  • Förutom Sunnangården i Alfta har det inte konstaterats någon omfattande smittspridning av covid-19 bland brukarna i socialförvaltningens olika verksamheter. Personalen i verksamheterna gör ett fantastiskt arbete för att minska smittspridning, följa de rutiner, riktlinjer och rekommendationer som finns och ta hand om de brukare som är konstaterat/misstänkt smittade i covid-19. Brukare som uppvisar symtom isoleras, skyddsutrustning används enligt direktiv från Smittskydd Gävleborg och dessa brukare provtas fortlöpande enligt fastlagd rutin.

  • Vi har öppnat ansökningsformuläret för att jobba extra hos oss och söker främst vårdutbildade. Här finns ansökningsformuläret för att jobba extra hos oss.länk till annan webbplats
  • Smittspridningen är stor i samhället och Barn- och utbildning vädjar därför till föräldrar, släkt och vänner att beakta de rekommendationer som har utfärdats i samband med årets avslutningar. Skolstängning av gymnasium och vuxenutbildning har förlängts till 3 juli. Lovskola för gymnasieelever med start v. 26 kommer att genomföras i grupper om ett fåtal elever.

Senast uppdaterad 2020-10-29 16.24