Viktigt att alla tar ansvar när allmänna råd ändras för personer som är 70 år och äldre

Folkhälsomyndigheten har beslutat att ta bort rekommendationen om att personer som är 70 år och äldre bör undvika kontakter med andra. Orsaken är bland annat att vissa grupper drabbats av sämre psykisk hälsa. Förändringen gör att det nu blir särskilt viktigt att alla tar sitt ansvar och följer de allmänna råden för att förhindra spridning av covid-19.

Den särskilda rekommendationen för personer som är 70 år och äldre, samt för riskgrupper som har omfattats av samma råd, gäller inte längre. Nu gäller samma råd för alla – att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma när man är sjuk.

Men – det är viktigt att komma ihåg att hög ålder är den främsta riskfaktorn för att drabbas av allvarlig sjukdom och död till följd av covid-19. Även andra riskfaktorer finns. Vi har alla ett ansvar att bidra för att skapa en så smittsäker miljö som möjligt för andra och för oss själva.

Varför tas de särskilda rekommendationerna bort?

Beslutet att ta bort rådet tas utifrån en sammanvägning av de effekter som man ser på fysisk och psykisk hälsa och det aktuella smittläget. Belastningen på sjukvården har minskat kraftigt jämfört med tidigare. Analyser visar att råden har lett till en sämre psykisk hälsa och en ökad risk för sämre fysisk hälsa i gruppen.

Åtgärder som de särskilda rekommendationerna bör användas under en begränsad tid, eftersom de negativa konsekvenserna riskerar att förvärras med tiden.

Folkhälsomyndigheten har i en ny rapport analyserat konsekvenserna av smittskyddsåtgärdernas betydelse för liv och hälsa för personer som är 70 år och äldre.

Sedan april har personer i gruppen 70 år och äldre samt i riskgrupper rekommenderats att begränsa sina nära kontakter och hålla avstånd till andra människor. Rekommendationen har haft god effekt, minskat sjukligheten och räddat liv.

Men med hänsyn till psykiska och fysiska konsekvenser, att trycket på sjukvården minskat och att landets regioner nu har en helt annan kapacitet att utföra testning och smittspårning har Folkhälsomyndigheten beslutat att ändra de allmänna råden om allas ansvar att förhindra spridning av covid-19.

Nu gäller samma råd för alla – att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma när man är sjuk. Alla personer i Sverige omfattas nu av samma allmänna råd.

Läs hela nyheten om beslutet att ta bort rekommendationerna för personer som är 70 år eller äldre. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rekommendationerna som gäller allalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2020-10-22 10.42