När larmet går

Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) är ett systemet som används för att varna och informera allmänheten vid olyckor eller vid risk för olyckor. Systemet består av utomhuslarmet Viktigt Meddelande och meddelanden i radio och TV.

Vid gasutsläpp, stor brand eller annan allvarlig olycka, kan allmänheten i vissa tätorter varnas genom varningssignalen Viktigt Meddelande. Signalen hör du i 7 sekunder följt av 14 sekunders tystnad under minst två minuter.

När faran är över startas signalen Faran över, en 30-40 sekunder lång signal.

Signalen Viktigt meddelande och Faran över prövas kl 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Information ges i radion även vid prov.

VMA-signalen betyder att du ska:

  • Bege dig inomhus
  • Stänga fönster, dörrar och ventilation
  • Lyssna på P4/Radio Gävleborg

Om brandlarm eller andra larm går på din arbetsplats ska du alltid:

  • Så snart du kan söka upp den uppsamlingsplats som finns anslagen i arbetsplatsens utrymningsplan. Normalt är det utanför byggnaden.
  • Räkna dina arbetskamrater. Har alla kommit ut? För lärare gäller att samla klassen eller dagisgruppen och se till så at alla kommit ut. För ansvariga på äldreboenden, dagverksamheter och andra boenden gäller det också att få ut alla om det är en pågående brand.
  • Ingen får gå in i lokalen innan räddningstjänsten gett klartecken.
Logotyp för 113 13 Information vid olyckor och kriser

Senast uppdaterad