Alftaskolan, klar 2021

På Alftaskolan har ombyggnationer skett dels för att förbättra ljudmiljön. Bland annat har fönster och dörrar tätats för att akustiken i undervisningsrummen ska bli bra.

Skolgården har utvecklats för att uppmuntra till rörelse.

Ny huvudentré har byggts för att få säkrare trafikmiljö för elever och personal.

Skolan har tillgänglighetsanpassats. 

Skolverksamheter (förskoleklass och fritidshem) som tidigare fanns förlagda i andra byggnader har flyttats in i skollokalerna.

Fritidsgård och bibliotek finns också i skolans lokaler.

Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.