Celsiusskolans entré

Celsiusskolan, klar 2020

Omfattande renovering och tillbyggnad för att möjliggöra en F-9-skola i samma lokaler. Flera rum fungerar som öppen studiemiljö, bland annat matsalen som används även utanför lunchtid.

Inom skolans lokaler råder skoförbud för att bland annat minska ljudnivån och förenkla städningen. Alla valda material är miljögodkända och lokalerna har tillgänglighetsanpassats.

Ett rum har anpassats för att användas som mindre gymnastiksal, ett så kallat rörelserum.

Den centrala elevhälsan har fått nya samlade lokaler i skolan.

Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.