Näskullens demensboende, klart 2020

Näskullen blev klart 2020 och är ett boende som är planerat utifrån personer med en demenssjukdom. Hela boendet är byggt i ett plan vilket underlättar för både de boende och anställda.

Drönarbild över Näskullen


Färger och kontraster är väl utvalda. Belysningen är stark men ändå inte bländande. Det är en säker inomhusmiljö som det är lätt att hitta i och är säker för vandrare. Inomhusmiljön är tänkt att den ska upplevas som att vara hemma och de boende kan röra sig fritt. Ute i trädgården finns det fruktträd och bärbuskar.

Inomhusmiljö Näskullen

Senast uppdaterad