Celsiusskolans skolgård är populär både under skoltid och på fritiden.

Ny skolgård och uteklassrum på Celsiusskolan, klar 2021


Skolgårdens aktiviteter är genomtänkta för att passa alla åldrar från förskoleklass till årskurs 9, med bl.a. gagabollbanor (liknande spökboll ute), gruppgungor, lång nedgrävd studsmatta och ett antal balans- och andra motorikredskap. Skolgården är upplagd så att den stimulerar till rörelse.

Den nya skolgården är populär, inte bara under skoltid utan även kvällar och helger.

Det finns även ett uteklassrum i skolgården, men hela skolgården i sig är ett uteklassrum. Det här är ett efterlängtat komplement till den nybyggda skolan.

Celsiusskolans nya skolgård

Senast uppdaterad