Uteklassrum på Lillboskolan, klart 2021

Uteklassrummet på Lillboskolan


På Lillboskolan i Edsbyn prioriteras idrott och hälsa högt vilket innebär att eleverna dagligen har någon form av fysisk aktivitet på schemat, gärna utomhus. Fysisk aktivitet ger massvis av positiva hälsofaktorer och det ger dessutom goda effekter på akademisk inlärning.

Ett av skolans verksamhetsmål är matematikutveckling. Klassövergripande aktiviteter i form av tvärgrupper, främst bland de yngre barnen, sker ofta med utematematik.

I början på mars stod det efterlängtade uteklassrummet med tak redo. Detta ger möjlighet till en naturlig samlingsplats vid till exempel uppstart och avslut av lektion. På raster kan det bli en perfekt plats för de som vill läsa en bok, rita eller bara vill sitta i lugn och ro.

Det är lärarna själva som valt att lägga sina handledarpengar på uteklassrummet.

Senast uppdaterad