Bäckområdet i Edsbyn

Den gula markeringen visar var gångvägen kommer att anläggas. En bro kommer att förbinda de båda sidorna av Voxnan.


Ovanåkers kommun och Svenska Fönster driver tillsammans ett arbete för att utveckla naturområdet Bäck väster om Edsbyn med bättre gångväg och en ny gångbro över Voxnan. Ovanåkers kommun har gjort det juridiska arbetet med bland annat markavtal och Svenska Fönster har löst den huvudsakliga finansieringen genom ett stort stöd från Medarbetarfonden för VKR-gruppen och kommer även att utföra det mesta av arbetet i Medarbetarfondens regi.

Ovanåkers kommun kommer att förvalta gångvägarna och bron. Vi vill även fortsätta utveckla området med bland annat fler parkbänkar och grillplatser.

Det är inte klart ännu när bron kommer byggas, frågan ägs av Svenska Fönster.

Ovanåkers kommun planerar att som vanligt köra upp ett skidspår i området. Detta görs när det finns tillräckligt med snö.

Senast uppdaterad