Kontakt

Teknisk nämnd

Tekniska nämnden består av fem ledamöter och ersättare. Områden som de ansvarar för är:

  • drift och underhåll av kommunens gator
  • parkanläggningar
  • lekplatser
  • fysisk planering
  • strategiska planerings- och utvecklingsfrågor
  • energirådgivning
  • trafikärendehantering
  • mark/exploatering
  • fritidsgårdar
  • sim- och sporthallar

Sammanträdesdagar 2019

14 februari
11 mars

Tekniska nämndens sammanträden börjar klockan 9.00.

Sök politiker

Kontakt

Mikael Jonsson
Ordförande
Tfn: 0271-574 14
Mobil: 073-093 34 33

Eva-Lena Zetterdahl
Sekreterare
Tfn: 0271-570 55

Senast uppdaterad