Kontakt

Teknisk nämnd

Tekniska nämnden består av fem ledamöter och ersättare. Områden som de ansvarar för är:

  • drift och underhåll av kommunens gator
  • parkanläggningar
  • lekplatser
  • fysisk planering
  • strategiska planerings- och utvecklingsfrågor
  • energirådgivning
  • trafikärendehantering
  • mark/exploatering
  • fritidsgårdar
  • sim- och sporthallar

Sammanträdesdagar 2018

14 februari
14 mars
11 april inställd pga för få ärenden
23 maj
20 juni
22 augusti
26 september
17 oktober
14 november
12 december

Tekniska nämndens sammanträden börjar klockan 9.00.

Kontakt

Mikael Jonsson
Ordförande
Tfn: 0271-574 14
Mobil: 073-093 34 33

Eva-Lena Zetterdahl
Sekreterare
Tfn: 0271-570 55

Senast uppdaterad 2018-04-05 08.42

Tyck till om sidan