Kontakt

Medborgarförslag

Du som är folkbokförd i kommunen kan lämna medborgarförslag direkt till kommunfullmäktige.

Om förslagen

Förslagen ska vara skriftliga, undertecknade och innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer till avsändaren.

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag. Förslag ska beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes. När ett förslag beretts färdigt och beslut ska fattas så ska förslagsställaren få uppgifter om det.

Den som har väckt ett medborgarförslag har rätt att yttra sig i fullmäktige när förslaget behandlas.

Vill du lämna ett medborgarförslag?

Förslag lämnas direkt på webben eller skickas till:

Ovanåkers kommun
kommunstyrelsekontoret
828 80 Edsbyn

Fax: 0271-570 01
E-post: kommun@ovanaker.se

Du kan också lämna ditt medborgarförslag direkt till kommunfullmäktiges presidium på sammanträdet. Då är du varmt välkommen att ställa frågor eller lyssna. Sammanträdena börjar kl 18:30biblioteket i Edsbyn.

Kommunfullmäktiges sammanträden sänds över Edsbyns närradio, 99,4 Mhz. Sändningen börjar kl 17.45 med genomgång av ärendena.

Blankett till medborgarförslagPDF

Lämna medborgarförslag direkt på webben

Kontakt

Kommunsekreterare

Sara Rylander
Tfn: 0271-570 77
E-post: sara.rylander@ovanaker.se

Senast uppdaterad