Kontakt

Lämna medborgarförslag direkt på webben

Fyll i medborgarförslagsformuläret nedan så skickas det till kommunen.

Alla som är folkbokförda i Ovanåkers kommun har rätt att lämna medborgarförslag. Samtliga fält markerade med * måste fyllas i.


Presentera ditt medborgarförslag

Ange en utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag och motivera varför.
Vill du yttra dig i kommunfullmäktige/nämnd när förslaget besvaras? * (obligatorisk)
Den som lämnat ett medborgarförslag, har rätt att yttra sig i kommunfullmäktige/nämnd när förslaget besvaras.
Vill du yttra dig i kommunfullmäktige/nämnd när förslaget besvaras?


Information om behandling av personuppgifter

Ovanåkers kommun behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna besvara medborgarförslaget och informera dig som förslagsställare om hur handläggningen går tillväga och vad resultatet blev. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av kommunallagen, 8 kap 1 §.
Vi kommer inte handlägga medborgarförslaget om du inte lämnar begärda personuppgifter.

De uppgifter om dig som vi behandlar är:
• Namn
• Epost
• Adress
• Telefonnummer
• Fler personuppgifter kan förekomma om du själv anger dessa i medborgarförslaget

Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land.

Dina personuppgifter bevaras för all framtid då svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller, enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. För information, kontakta Ovanåkers kommun, e-post kommun@ovanaker.se eller tfn 0271-570 00 (vx). Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kontakta i första hand vårt dataskyddsombud via epost, dataskyddsombud@kfhalsingland.se. Anser du fortfarande att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt, kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Ovanåkers kommun anlitar ett personuppgiftsbiträde Visma Consulting som har tillgång till dina personuppgifter för att kunna utföra våra tjänster eller fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Biträdet får inte använda personuppgifterna i strid med vad Ovanåkers kommun har bestämt.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter.

Kontakt

Kommunsekreterare

Sara Rylander
Tfn: 0271-570 77
E-post: sara.rylander@ovanaker.se

Senast uppdaterad