Upphandlingar

Kommunalförbundet Inköp Gävleborg ska sköta kommunens upphandlingsverksamhet. Upphandling av byggentreprenader, vissa tjänster samt direktupphandling är undantagna.

De undantagna tjänsterna är upphandling av följande tjänstekategorier i avdelning B i bilagan till upphandlingslagen:

  • 24 Utbildning, inklusive yrkesutbildning
  • 25 Hälso- och sjukvård samt socialtjänst
  • 26 Tjänster inom kultur, fritids- och idrottsverksamhet där medverkan från föreningslivet är aktuell

Pågående upphandlingar Inköp Gävleborg

Senast uppdaterad 2019-10-02 15.51

Tyck till om sidan