Upphandlingar

Kommunalförbundet Inköp Gävleborg ska sköta kommunens upphandlingsverksamhet. Upphandling av byggentreprenader, vissa tjänster samt direktupphandling är undantagna.

De undantagna tjänsterna är upphandling av följande tjänstekategorier i avdelning B i bilagan till upphandlingslagen:

 • 24 Utbildning, inklusive yrkesutbildning
 • 25 Hälso- och sjukvård samt socialtjänst
 • 26 Tjänster inom kultur, fritids- och idrottsverksamhet där medverkan från föreningslivet är aktuell

Pågående upphandlingar Inköp Gävleborg

 • 2019-09-17

  Direktupphandling av Körskoleundervisning för elever i Vård & Omsorgsprogrammet 2019-10-08

  Söderhamns kommun, Omvårdnadsförvaltningen,0020212000-2353 inbjuder härmed till en direktupphandling av Körskoleundervisning för elever i Vård & Omsorgsprogrammet
 • 2019-09-17

  Kompletterande livsmedelsinköp för Söderhamns kommun och dess bolag 2019-10-18

  Upphandlingen omfattar konsumentförpackade livsmedel och enklare husgeråd (non-food) till verksamheter inom Söderhamns kommun och dess bolag. Inköpen ska kunna genomföras på plats i butik och/eller via e-handel.

  Livsmedel i konsumentförpackning för Söderhamns kommun

 • 2019-09-12

  Lastbil och släp, Hälsinglands Utbildningsförbund 2019-10-15

  Inköp Gävleborg upphandlar köp av en ny eller begagnad lastbil för Hälsinglands Utbildningsförbund för att användas för yrkestrafikutbildning i gymnasieskolan med möjlighet till option på släp.
 • 2019-09-12

  Alfta Reningsverk Ombyggnation Värme & Sanitet (VS1) Ovanåkers kommun 2019-10-14

  Helsinge Vatten AB är ett kommunalt bolag som ägs gemensamt av Bollnäs och Ovanåkers kommuner. Bolaget sköter drift och underhåll av de båda kommunernas vatten- och avloppsverksamhet.
  Alftas avloppsreningsverk renar vatten från samhällena Alfta och Runemo och är dimensionerad för ca 5000 pe. Anläggningen är utförd för mekanisk rening (rensgaller och sandfång), biologisk rening enligt aktivslammetoden samt kemisk rening med efterfällning. Som fällningskemikalie används ALG. Slam från proces...

 • 2019-09-12

  Alfta Reningsverk Ombyggnation Ventilation (Vent1) Ovanåkers kommun 2019-10-14

  Helsinge Vatten AB är ett kommunalt bolag som ägs gemensamt av Bollnäs och Ovanåkers kommuner. Bolaget sköter drift och underhåll av de båda kommunernas vatten- och avloppsverksamhet.
  Alftas avloppsreningsverk renar vatten från samhällena Alfta och Runemo och är dimensionerad för ca 5000 pe. Anläggningen är utförd för mekanisk rening (rensgaller och sandfång), biologisk rening enligt aktivslammetoden samt kemisk rening med efterfällning. Som fällningskemikalie används ALG. Slam från processe...

 • 2019-09-12

  Arbetsmaskiner och lastbil utan förare Hudiksvalls kommun 2019-10-04

  Inköp Gävleborg upphandlar, på uppdrag av Hudiksvalls kommun arbetsmaskiner och lastbil utan förare.
 • 2019-09-11

  Sopsugsanläggning, Godisfabriken 2019-10-03

  Objektet avser uppförande av en fullt fungerande stationär sopsugsanläggning för mat- och restavfall inom nybyggnadsområdet Godisfabriken i Gävle, anläggningen ska betjäna 750 st lägenheter och mindre verksamheter.
 • 2019-09-11

  Nybyggnation Traktorgarage och Snickarverkstad, carport Fastighetsbeteckning Sunnansjö 9:5 2019-10-10

  Upphandling kommer att ske under förutsättning att erforderliga beslut erhålles. Beställaren förbehåller sig rätten att vid för hög kostnad förkasta samtliga anbud. TE måste vara registrerad för redovisning och betalning av mervärdeskatt. Entreprenören skall ha F-skattsedel.
 • 2019-09-10

  Begagnade möbler och inredning samt transporter till Social- och omsorgsförvaltningen Hudiksvalls kommun 2019-10-04

  Begagnade möbler och inredning för hemlika miljöer samt transporter till Social- och omsorgsförvaltningen Hudiksvalls kommun.
 • 2019-09-05

  Reinsurance, SKF AB 2019-09-23

  SKF AB is renewing parts of its reinsurance programs as at January 1, 2020. • Energy 50% • General Liability 100%
 • 2019-09-05

  Tjältiningskol/Industrikol 2019-09-25

  Denna upphandlingen avser Tjältiningskol/Industrikol.

  Detta är en planerad upphandling och omfattningen och tider
  kan förändras ända fram till upphandlingen annonseras.
  Beräknad avtals start är 2019-10-01.

 • 2019-09-05

  Beroendevård till kommunanställda 2019-10-11

  Inköp Gävleborg upphandlar Beroendevård för kommunanställda för ett antal av Inköp Gävleborgs kunder.
 • 2019-09-04

  Hyra och tvätt av arbetskläder - vård och omsorg 2019-10-04

  Hyra av arbetskläder i utbytessystem inklusive tvätt, lagning med mera för Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Söderhamn och Älvkarleby kommuner med verksamhet inom vård- och omsorg huvudsakligen. Eventuellt kan ytterligare verksamheter komma att ingå om parterna är överens om detta.
  Målsättningen är att tillse att personalen inom de olika verksamheterna har en enhetlig neutral klädsel inom respektive
  personalkategori.

 • 2019-09-02

  Köp av plats Stödboende socialtjänsten, Gävle 2019-10-07

  Inköp Gävleborg upphandlar Stödboendeplats för Gävle kommun.
 • 2019-09-02

  Tallbackens skola Etapp 3 Totalentreprenad 2019-10-07

  Objektet avser nybyggnad av ca 3053 m2 grundskola åk 4-6, samt särskola.
  Behandlad tomtarea ca 9100 m2.
  Tallbackens skola blir en egen skolenhet.
  Syftet med projektet är att tillgodose behoven av platser i grundskolan inom Strömsbro/Stigslunds skolområde.

 • 2019-08-31

  Uppgradering och support avtal av Cactus VA-system 2019-09-30

  Hudiksvalls kommun har efter genomförande av förfarandet utan föregående annonsering enligt LOU (2016:1145) 6kap. 14§ punkt 3, frivillig förhandsinsyn, och detta meddelande, för avsikt att ingå avtal med Cactus Utilities AB.
 • 2019-08-29

  Försäkringsförmedlare 2019-10-03

  Inköp Gävleborg upphandlar en försäkringsförmedlare i syfte att ha en kompetent rådgivningspartner som upphandlar rätt försäkringar med rätt innehåll till rätt pris. I uppdraget ingår även att bistå beställarna med all löpande försäkringsrelaterad service, t.ex. att dagligen vara tillgänglig för rådgivning i försäkringsfrågor via telefon, kontinuerligt genom besök ta del av och få information om beställarnas försäkringsbehov, årligen informera om nyheter, lag- eller regeländringar/-tillägg oc...
 • 2019-08-27

  Fasadbyte Klockstapeln Generalentreprenad 2019-10-11

  Entreprenaden omfattar:
 • 2019-08-26

  Glasmästeriarbeten - Hälsingland 2019-09-26

  Inköp Gävleborg upphandlar glasmästeriarbeten för kommuner och bolag i Hälsingland. Beräknad avtalsstart är 1 november
  2019. Anbudsgivare är välkommen att lämna anbud för alla eller enskilda kommuner och bolag. Avtal kan komma att tecknas med en
  eller flera entreprenörer.

 • 2019-08-23

  Om- och tillbyggnad av Håsta vård- och omsorgsboende Hudiksvalls kommun 2019-10-08

  Förfrågan avser Generalentreprenad.
  Objektet avser tillbyggnad av Håsta vård- och omsorgsboende med två nya byggnadskroppar för lägenheter, samt tillbyggnad av befintlig huskropp för tillagningskök, matsal och teknikutrymmen. De två nya byggnadskropparna är tvåvåningsbyggnader och innehåller 24 lägenheter vardera, samt gemensamhets- och verksamhetsutrymmen. Befintlig byggnad kompletteras med boendesprinkler, nya undertak i korridorer samt ändrade lägen på en del mellanväggar i länkdelen mell...

 • 2019-08-22

  Bårtransporter 2019-09-23

  Ljusdals kommun upphandlar bårtransporter.
 • 2019-08-12

  Modernisering 12kV fördelningsstation F2 Narva 2019-10-09

  Syftet med denna upphandling är att upphandla ny elektroteknisk utrustning till 77/11kV fördelningsstation F2 Narva.
  Nya ställverk och kontrollutrustning.
  Konstruktion.
  Montage.
  Idrifttagning.

 • 2019-06-28

  Västra Edsbyn 15:20 Tillbyggnad med kommunarkiv Ovanåkers Kommun 2019-09-19

  Objektet avser nybyggnad av ett arkiv åt Ovanåkers kommun i Edsbyn.
  Arkivet ska dockas ihop med befintligt byggnad som är biblioteket i Edsbyn.
  Entreprenaden omfattar utförande av ett komplett, fullt färdigt och väl fungerande objekt, enligt förfrågningsunderlaget redovisat under AFB.22.
  Det kommer att vara verksamhet i angränsande lokaler under entreprenadtiden. Arbetena skall bedrivas med hänsyn till de boende inom området.
  Ovan redovisade uppgifter utgör icke underlag för anbud utan är...

 • 2019-02-22

  Hem för vård eller boende för barn och unga, Gävle Kommun 2023-02-28

  Inköp Gävleborg upphandlar åt Gävle kommun, Hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga. Upphandlingen sker enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).
 • 2018-09-21

  Hem för vård eller boende för vuxna, Gävle kommun 2022-10-31

  Gävle kommun upphandlar Hem för vård eller boende (HVB) för vuxna. Upphandlingen sker enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).
 • 2016-09-12

  Konsulentstödda jour- och familjehem, Gävle kommun 2020-09-30

  Gävle kommun upphandlar konsulentstödda jour- och familjehem för barn, unga och vuxna. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om valfrihet (LOV) och anbud kan lämnas under hela avtaltiden (se annons).
 • 2016-05-04

  Utförare av personlig assistans enligt LSS och SFB, Nordanstigs kommun 2020-07-31

  Nordanstigs kommun upphandlar utförande av personlig assistans enligt LSS. Upphandlingen sker enligt lagen om valfrihet och anbud kan lämnas under hela avtalstiden.

Senast uppdaterad 2019-03-28 13.23

Tyck till om sidan