Kontakt

Upphandlingar

Kommunalförbundet Inköp Gävleborg skall handha kommunens upphandlingsverksamhet. Upphandling av byggentreprenader, vissa tjänster samt direktupphandling är undantagna.

De undantagna tjänsterna är upphandling av följande tjänstekategorier i avdelning B i bilagan till upphandlingslagen:

 • 24 Utbildning, inkl. yrkesutbildning
 • 25 Hälso- och sjukvård samt socialtjänst
 • 26 Tjänster inom kultur, fritids- och idrottsverksamhet där medverkan från föreningslivet är aktuell

Pågående upphandlingar Inköp Gävleborg

 • 2018-08-19

  Lekplatsutrustning 2018-09-20

  Inköp Gävleborg upphandlar lekplatsutrustning för Söderhamns kommun, Gävle kommun, Gavlefastigheter AB, Gävle drift och Service AB, Ljusdals kommun, Bollnäs kommun, Ockelbo kommun, Ockelbogårdar AB, Ovanåkers kommun, Hudiksvalls kommun och Älvkarleby kommun.

  Detta är en planerad upphandling och omfattningen och tider
  kan förändras ända fram till upphandlingen annonseras. Beräknad avtals start 2018-09-25.

 • 2018-08-18

  Hyra av entrémattor inkl. tvätt- och utbytesservice 2018-09-20

  Inköp Gävleborg upphandlar entrémattor, med eller utan individuellt/anpassat tryck, för hyra inklusive tvätt- och utbytesservice för kommuner och dess bolag i Gävleborg.
 • 2018-08-16

  Digitalt vägvisningssystem 2018-09-07

  Upphandlingen avser ett system enligt konceptet, ”Digitalt vägvisningssystem”. Dvs. ett system som underlättar för besökare att hitta i biblioteket. I upphandling ingår karta som integreras i bibliotekets datasystem BOOKIT/Arena, digital karta över stadsbiblioteket med ämneshänvisning. Hårdvara för digital karta över bibliotek ingår i upphandlingen. Avseende 1–5 bildskärmar.
  Upphandlingen avser ett system till huvudbiblioteket i Gävle.

 • 2018-08-15

  Direktupphandling Köp av madrasser till omsorgsboendet ”Nya” Tallmon 2018-10-30

  Älvkarleby kommun direktupphandlar leveransavtal/kontrakt.
  Under avtalsperioden kommer upp till 130 st, ( +/- 20 st madrasser), madrasser att köpas in av verksamheten med denna specifikation,
  - Kombimadrass (ersätter både standardmadras och bäddmadrass)
  - Tryggsårsförebyggande till och med kategori 2 enligt European Pressure Ulcer Advisory Panel eller kategori 3 enligt Norton skalan
  - Zoner ska ge effektiv tryckutjämning
  - Sittfunktion (ge fortsatt stöd i uppsatt läge). Bör vara utrustad...

 • 2018-08-15

  Trygghetslarm Särskilt boende och LSS, Nordanstigs kommun 2018-09-10

  Inköp Gävleborg upphandlar trygghetslarm och trygghetstelefoni för särskilt boende samt LSS för Nordanstigs kommun.
 • 2018-08-14

  Direktupphandling Utbildningsmäklare Hudiksvalls kommun 2018-08-28

  Hudiksvalls kommun efterfrågar en avtalsleverantör som kan erbjuda flera olika sorters kurser med hög kvalitet och bra servicenivå. Utbildning ska erbjudas på plats hos beställaren nära personalens ordinarie arbetsplats men även på annan ort efter beställarens önskemål. När det gäller resor till utbildning på annan ort beaktar vi kostnadseffektivitet och miljöpåverkan i valet av leverantör.

  Vi vill kunna avropa på följande tjänster:
  • Fasta kurser så som utbildningar inom en rad olika utb...

 • 2018-08-14

  Mobilt elverk, Hofors Elverk AB 2018-09-03

  Mobilt reservelverk 700 kVA med styrutrustning anpassad för parallelldrift och lastfördelning med Hofors Elverk ABs befintliga reservelverk GEH200 med ComAp Inteligen NT styrsystem.
 • 2018-08-09

  Jubileumsgåva - guldur, Gävle kommun 2018-08-22

  Gävle kommun uppmärksammar medarbetare som arbetat i kommunen under en total anställningstid av 25 år, samt politiker som haft uppdrag 15 år eller mer inom kommunen.

  Jubilarerna har möjlighet att välja antingen presentkort inom utvalda områden, alternativt ett guldur. Denna upphandling avser guldur i två storlekar, dam och herr.

  För närvarande har vi 61 jubilarer + 15 politiker som ska välja gåva. Gävle kommun förbinder sig dock inte för uttag av en bestämd kvantitet, då volymen är be...

 • 2018-07-31

  Beläggningsarbeten Asfalt, Bollnäs 2018-09-21

  Beläggningsarbeten i Bollnäs Kommun.
 • 2018-07-17

  Ljudutrustning och installation till bandyhallen i Söderhamn 2018-08-23

  Söderhamns kommun upphandlar ljudanläggning med tillhörande installation till bandyhallen Helsingehus Arena på Hällåsen i Söderhamn. Leveransen omfattar högtalare, upphängningsanordningar, kablage, slutsteg samt övrigt nödvändigt installationsmaterial. Övrig utrustning som levererar signal finns redan på plats i hallen.
 • 2018-07-14

  Service och reparationer av fordon, Söderhamns kommun 2018-09-10

  Inköp Gävleborg upphandlar service och reparationer av personbil & lätta lastbilar till Söderhamns Kommun.

  Söderhamns kommun hanterar idag enklare fordonsreparationer och service i egen regi för delar av kommunens fordon.
  Upphandlingen avser endast reparationer av fordon som Söderhamns kommun ej har möjlighet att utföra i egen regi.

 • 2018-07-13

  Löpande Markarkarbete för GFAB och GDS 2018-09-21

  Entreprenaden omfattar mark och maskin-arbeten.

  Frågor besvaras från och med V36

 • 2018-07-12

  Kommunikationstjänster för Gävleborg (PR, strategisk kommunikation, event och mässa, fotografering, film/rörlig media mm.) 2018-09-12

  Inköp Gävleborg upphandlar Kommunikationstjänster för Gävleborg (PR, strategisk kommunikation, event och mässa, fotografering, film/rörlig media mm.) med hög kreativ kvalitet till kommuner och dess bolag i Gävleborg.

  Anbud kan även lämnas på delområdet om anbudslämnaren uppfyller delar av behovet, t.ex. om anbudslämnare innehar enskilda spetskompetenser inom det specifika delområdet.

 • 2018-07-12

  Behandling av avfallet impregnerat trä från Gästrike Återvinnares återvinningscentraler och separat insamlat 2018-08-31

  Inköp Gävleborg, upphandlar behandling av impregnerat trä från Gästrike Återvinnares återvinningscentraler eller separat insamlat. Leverantören ansvarar för mottagning och all behandling av avfallet.
 • 2018-07-12

  Digital elevjournal 2018-08-21

  Upphandlar digital elevjournal. Upphandlingen omfattar en funktion för digital journalhantering. Idag hanteras all elevdokumentation/journalföring via Tieto i systemen Procapita Edu och Tieto Education, där befintligt avtal löper ut 2019-08-31 .
  De flesta av oss har semester under juli och därav kan vi inte svara på frågor under den perioden, men väl under augusti.

 • 2018-07-10

  Prefabricerade Panncentraler till Gästrike Ekogas AB 2018-08-20

  Forsbacka 3:84 Nybyggnad av prefabricerade panncentraler gaspanna 900 kW och biooljepanna 700 kW.
 • 2018-07-07

  Snöröjning för Gavle Drift & Service 2018-08-24

  Inköp Gävleborg upphandlar av snöröjning, halkbekämpning och snöstädning för Gavle Drift & Service.
 • 2018-07-06

  Försäkringslösningar IPR och FÅP, Hudiksvalls och Söderhamns Kommun 2018-08-31

  Inköp Gävleborg upphandlar ramavtal för Hudiksvalls och Söderhamns Kommun avseende försäkringslösningar för IPR, engångs FÅP och löpande FÅP.
 • 2018-07-06

  Trafikstyrning Gavlehov 2018-08-24

  Inköp Gävleborg upphandlar Trafikstyrning för området vid Gavlehov för Gävle kommun.
 • 2018-07-05

  Ekonomisystem Hofors kommun 2018-08-27

  Inköp Gävleborg upphandlar för Hofors kommun ett nytt ekonomisystem. Upphandlingen avser leverans-, support- och underhållsavtal för programlicenser, tjänster för installation, konvertering, parametersättning, utbildning, driftsättning och förvaltning av system.
 • 2018-07-04

  Behandling av gips från Gästrike Återvinnares återvinningscentraler och separat insamlat 2018-09-14

  Inköp Gävleborg planerar upphandling gällande behandling och mottagning av gips från Gästrike Återvinnares återvinningscentraler.
 • 2018-07-02

  Ramavtal Fastighetsservice 2018-09-07

  Entreprenaden omfattar fastighetsservice som avropas löpande.
  Omfattningens storlek kan idag inte bestämmas och entreprenören kan därför inte tillgodoräkna sig någon mängd.

  Avrop sker fortlöpande under kontraktstiden av respektive förvaltare.

  Inga frågor kommer att besvaras under vecka 27 till 32

 • 2018-07-02

  HR-system, Gävle kommun 2018-09-04

  Gävle kommun upphandlar ett nytt HR-system, denna upphandling indelas i fyra anbudsområden; Personalsystem, Schema och bemanning, Rekrytering och Kompetens. Ockelbo kommun och Ockelbogårdar AB kommer också ingå i upphandlingen via avtal med Gävle kommun.

  Detta är en planerad upphandling och omfattningen och tider
  kan förändras ända fram till upphandlingen annonseras.
  Beräknad kontraktsstartför Personalsystemet är 2019-09-01.
  Beräknad kontraktsstartför Schema & Bemanning är 2019-06-20.
  ...

 • 2018-06-28

  Färghandelsvaror 2018-08-24

  Upphandlingen avser anskaffning av färghandelsvaror (färg-, tapet-, verktygs-material mm) för löpande reparations- och underhålls-arbeten även en liten del konstnärs material till skolor. Nuvarande avtal löper ut 2018-10-30.
 • 2018-06-26

  Teknik till Gävlebockens invigning 2018 2018-08-20

  Kommunledningskontoret, Gävle kommun upphandlar leverantör för teknik till Gävlebockens invigning. Gävlebocken är en av Gävles kändisar, 13 meter hög står han på Slottstorget varje år mellan 1:a advent tills några dagar efter nyår, i bästa fall. Gävlebockens invigning sker söndagen den 2 december på Slottstorget i Gävle.
 • 2018-06-21

  Ramavtal AB Gavlegårdarna och Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Gavle Drift & Service samt Gävle kommun - Byggservice 2018-08-24

  AB Gavlegårdarna och Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Gavle Drift & Service samt Gävle kommun upphandlar Ramavtal för byggservice.

  Uppdrag större än 1 miljon ingår inte i denna upphandling.
  Under veckorna 29-32 kommer det ej ges svar på frågor p.g.a. semester

 • 2018-06-19

  Markentreprenad, Ny brunn 312 VA-ledningar, Valbo, Smäckvägen samt Åbyforsvägen Gävle Vatten AB 2018-08-24

  Entreprenaden omfattar ca 500 m schaktning avseende råvatten- samt spillvattenledningar.
 • 2018-06-11

  Städentrepenad till Gävle kommun 2018-08-24

  Gävle kommun har större delen av sin städverksamhet utlagd på entreprenad. Nu är nuvarande avtalet på väg att löpa ut, 2019-06-30. Målet med denna upphandling är därmed att teckna nytt avtal med engagerade entreprenörer som vill utveckla verksamheterna för städ.

  Inga frågor i frågor och svar kommer att besvaras under tiden 2018-07-07 - 2018-07-29

 • 2018-06-08

  Kost entrepenad 2018-08-24

  Gävle kommun söker partners till sin kostverksamhet som känner stolthet för sin verksamhet och kontinuerligt vill utveckla och utföra entreprenaden på ett effektivt sätt och som är lyhörda både för kommunens utveckling och behov men framförallt för nya rön som berör verksamheten och att man kan ta till sig dessa rön och implementera i verksamheten i samråd och samarbete med kommunen. Allt för att hela tiden hålla sin egen verksamhet effektiv och efterfrågad för att stödja kommunen i dess komm...
 • 2018-05-31

  Ramavtal förnyelse av självfallsledningar & nedstigningsbrunnar- Gästrike Vatten med dotterbolag 2018-09-28

  Beställaren avser att sluta avtal med en entreprenör avseende renovering av avloppsledningar med flexibelt foder samt brunnsrenovering enligt AFB.22 förutsättningar i beskrivna i handlingar. Avsikten är att arbeten ska kunna avropas i enlighet med de förutsättningar som tecknats i ramavtalet.
 • 2018-05-24

  Surfplattor och tillbehör Hofors kommun 2018-08-24

  Inköp Gävleborg upphandlar Surfplattor och tillbehör till Hofors kommun.
 • 2018-01-01

  LOV - Upphandling av service- och omvårdnadsinsatser inom hemtjänst Dnr:ON/2016/153 2018-12-31

  Förfrågningsunderlag för upphandling av service- och omvårdnadsinsatser inom hemtjänst enligt Lag Om Valfrihetssystem, LOV i Söderhamns kommun
 • 2016-09-12

  Konsulentstödda jour- och familjehem, Gävle kommun 2020-09-30

  Gävle kommun upphandlar konsulentstödda jour- och familjehem för barn, unga och vuxna. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om valfrihet (LOV) och anbud kan lämnas under hela avtaltiden (se annons).
 • 2016-05-04

  Utförare av personlig assistans enligt LSS och SFB, Nordanstigs kommun 2020-07-31

  Nordanstigs kommun upphandlar utförande av personlig assistans enligt LSS. Upphandlingen sker enligt lagen om valfrihet och anbud kan lämnas under hela avtalstiden.
 • 2015-02-16

  Hem för vård eller boende för barn och unga, Gävle kommun 2019-02-28

  Gävle kommun upphandlar Hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga. Upphandlingen sker enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).
 • 2014-10-08

  Hem för vård eller boende, Gävle kommun 2018-10-31

  Inköp Gävleborg upphandlar på uppdrag av Gävle kommun Hem för vård eller boende (HVB) för vuxna. Upphandlingen sker enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Kontakt

Befattning

Förnamn Efternamn
Tfn
Mobil

Senast uppdaterad 2018-05-24 16.22

Tyck till om sidan