Våld i nära relation

Anmälan till Nina Rung - Humant bemötande, våld i nära relationer och utsatthet

Tid: 19 maj kl. 18.00
Plats: Celsiusskolans aula i Edsbyn

Det finns 59 lediga platser kvar.


Behandling av personuppgifter

De uppgifter om dig som vi behandlar är namn och e-postadress.

Vi behandlar dina personuppgifter i för att kunna behandla din anmälan. Dina personuppgifter behandlas med stöd av samtycke. Om du inte lämnar personuppgifter kan vi inte behandla din anmälan.

Dina personuppgifter sparas som längst en vecka efter avslutad föreläsning. Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller, så dina uppgifter kan komma bevaras för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.

Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land.

Du kan när som helst

  • begära information om vilka av dina personuppgifter som vi behandlar
  • begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter
  • återkalla ditt samtycke till personuppgiftsbehandlingen

För information eller annan begäran, kontakta Ovanåkers kommun, e-post kommun@ovanaker.se eller tfn 0271-570 00 (vx). För att återkalla ditt samtycke, kontakta den verksamhet som du gett ditt samtycke till. Ett återkallande påverkar det inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt, kontakta i första hand vårt dataskyddsombud via e-post, dataskyddsombud@kfhalsingland.se. Anser du fortfarande att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt, kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Kontakt

Folkhälsosamordnare

Ulla-Marie Nilsson
Tfn 0271-572 85
E-post ulla-marie.nilsson@ovanaker.se

Senast uppdaterad