Kontakt

Avgifter särskilt boende

Beviljad särskilt boende innebär med automatik att det blir den högsta avgiften som är nivå 5. Anledning till att det blir den högsta avgiften är du har tillsyn 24 timmar om dygnet. Du som beviljats särskilt boende betalar en avgift för hyra, mat, omvårdnad och förbrukningsmaterial. Hur mycket du betalar i hyra beror på hur stor din lägenhet på boendet är. Omvårdnadsavgiften ingår i kommunens maxtaxa, men inte de övriga avgifterna.

Avdrag på matavgift görs vid exempelvis sjukhusvistelse eller om någon väljer att ordna kostfrågan på annat sätt.

Avgifter

Beviljad insats

Avgift

Högkostnadsskydd

Särskilt boende, omvårdnad

2 359 kr per månad

Ingår i maxtaxan

Måltider, särskilt boende

131 kr per dag, 3 930 kr i månaden

Ingår inte i maxtaxan

Kostnad för förbrukningsmaterial (madrass och hygien)

205 kr i månaden

Ingår inte i maxtaxan

Hyra

Beroende på storlek av din lägenhet

Ingår inte i maxtaxan

Hyra av hygienmadrass

Socialförvaltningen erbjuder alla nya hyresgäster på särskilda boenden att hyra en hygienmadrass. Hygienmadrassen har förebyggande och behandlande egenskaper som underlättar blodcirkulationen och minimerar risken för trycksår. Madrassen formar sig exakt efter kroppens konturer och fördelar trycket över hela kroppsytan.
Detta till en kostnad av 55 kr i månaden.

Hygien– och förbrukningsartiklar

Socialförvaltningen erbjuder hyresgäster i särskilda boenden
att boka ett hygienpaket innehållande följande basprodukter:

• Tvål
• Tvättkräm
• Mjukgörande krämer
• Sårvårdsartiklar ex. kompresser, plåster med mera
• Tvättmedel
• Sköljmedel
• Rengöringsmedel
• Toalettpapper
• Hushållspapper
• Soppåsar/avfallspåsar

Detta till en kostnad av 150 kr i månaden

Avgifter för hälso- och sjukvård

Socialförvaltningen erbjuder hyresgäster i särskilda boenden att nyttja den hälso- och sjukvård som bedrivs i kommunens verksamheter och som utförs av kommunens sjuksköterskor till en kostnad av 100 kr i månaden.

Kontakt

Assistent

Edsbyn
Monica Jonsson
Tfn 0271-573 10
E-post monica.jonsson@ovanaker.se

Alfta
Ann-Marie Eklund
Tfn 0271-571 25
E-post mia.eklund@ovanaker.se

Senast uppdaterad