Kontakt

 Maxtaxa, minimibelopp och beräkning av din avgift

Maxtaxan regleras i lag och är samma belopp i alla kommuner i Sverige. Minimibeloppet regleras också i lag och är den summa pengar som du har rätt att behålla till dina personliga behov. Minimibeloppet, dina boendekostnader och dina inkomstuppgifter avgör hur mycket du kan betala till kommunen för de tjänster inom stöd och omsorg som du har beviljats.

Maxtaxans storlek

Maxtaxan för år 2023 är 2 359 kronor. Maxtaxans storlek finns reglerad i lagstiftning, och är samma för alla kommuner i Sverige. Maxtaxan ändras årligen. Socialstyrelsen räknar fram den nya maxtaxan varje år och redovisar den på Socialstyrelsens webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Varför maxtaxa?

Alla människor i Sverige ska ha råd med kommunal omvårdnad och äldreomsorg, oavsett hur stort vårdbehovet är. Därför finns ett högkostnadsskydd, det vill säga en högsta avgift eller en maxtaxa, som kommunen får ta ut för hemtjänst, dagverksamhet, och kommunal hälso- och sjukvård.

Maxtaxan omfattar inte alla kommunala avgifter

Maxtaxan gäller tjänster inom kommunens stöd och omsorg. Måltider, förbrukningsmaterial, läkemedel och liknande omfattas inte av den kommunala maxtaxan.

Minimibelopp och förbehållsbelopp

Minimibeloppet för år 2023 gäller från och med 1 januari 2023

6 470 kronor per månad för ensamstående över 65 år

5 279 kronor per person och månad för gifta och sammanboende.

Minimibeloppets storlek är reglerat i lag och är samma i hela Sverige. Minimibeloppet är den minsta summa pengar som du har rätt att behålla när du har betalat alla andra kostnader. Beloppet ska täcka dina normala levnadskostnader som till exempel

 • mat
 • kläder
 • skor
 • hygien
 • telefon
 • hushållsel
 • resor
 • tandvård
 • läkemedel.

Du som har personliga kostnader (till exempel specialkost) som är högre än de som normalt ska täckas av minimibeloppet kan få ett individuellt tillägg. Ett individuellt tillägg utökar ditt minimibelopp.

Förbehållsbelopp

Förbehållsbeloppet är minimibeloppet tillsammans med dina boendekostnader. Det är den summa som du behöver för att klara din vardag, och den del av din pension eller inkomst som du är förbehållen, det vill säga som du har rätt att behålla. Många kallar förbehållsbelopp för existensminimum.

Förbehållsbeloppet är summan av

 1. faktiska boendekostnader
 2. minimibelopp
 3. individuellt tillägg (när behov finns).

Så här räknar vi fram avgiften

Kommunen får inte ta ut mer i avgift för sina tjänster inom stöd och omsorg än att du har kvar den del av din pension eller inkomst kvar som du har laglig rätt till, det vill säga förbehållsbeloppet.

Avgiftsutrymme

När vi räknar bort förbehållsbeloppet från din pension eller din inkomst kallas summan som blir kvar för avgiftsutrymme. Avgiftsutrymmet är avgörande för hur mycket pengar du kan betala för de kommunala tjänster inom stöd och omsorg som du använder dig av.

Nettoinkomst - Förbehållsbelopp = Avgiftsutrymme
(förbehållsbelopp = boendekostnader + minimibelopp + individuellt tillägg)

Din inkomst

För att vi ska kunna räkna fram ditt avgiftsutrymme behöver du lämna in uppgifter till oss på kommunen om dina inkomster. Exempel på inkomster är

 • pensioner
 • pensionsförsäkringar
 • inkomst av näringsverksamhet
 • bostadsbidrag
 • försörjningsstöd
 • inkomst av kapital (ej förmögenhet)

Inkomstuppgifterna lämnar du in en gång per år, vanligen vid årsskiftet. Du använder den här blanketten. Pdf, 160.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Gift: Om du är gift och lever tillsammans med din make eller maka behöver ni båda lämna inkomstuppgifter, även om det bara är du som har beviljats kommunala tjänster. Din inkomst beräknas då som hälften av er sammanlagda inkomst.

Meddela ändrade inkomster: Om dina inkomster ändras under året ska du meddela kommunen, det kan du göra genom att kontakta avgiftshandläggaren.

Om du inte vill lämna dina inkomstuppgifter: Du som inte vill lämna dina inkomstuppgifter behöver inte göra det, då betalar du i stället våra ordinarie avgifter eller maxtaxa.

Dina boendekostnader

Du behöver även redovisa dina kostnader för det boende du har för att vi ska kunna räkna fram ditt avgiftsutrymme, och därmed vilken avgift du kan betala. Dina boendekostnader redovisar du tillsammans med inkomstuppgifterna.

Kontakt

Assistent Edsbyn

Monica Jonsson
Tfn 0271-573 10
E-post monica.jonsson@ovanaker.se

Assistent Alfta

Ann-Marie Eklund
Tfn 0271-571 25
E-post mia.eklund@ovanaker.se

Senast uppdaterad