Kontakt

LOV - Lagen om valfrihetssystem

Den som har hjälp från hemtjänsten kommer att få rätt att välja vem som ska utföra de hemtjänstinsatserna. Vill du bli den som erbjuder dessa insatser?

I september 2008 beslutade kommunfullmäktige i Ovanåkers kommun att införa LOV (Lagen om valfrihet) inom hemtjänsten. Detta innebär att brukaren ska kunna välja vem som ska utföra den hjälp som denne blivit beviljad.

Hemtjänst är ett samlingsbegrepp för olika typer av insatser som beviljats efter brukarens behov. Målet med hemtjänst är att underlätta för brukaren att leva ett så självständigt liv som möjligt. Hemtjänst beviljas av biståndshandläggare. Hemtjänstinsatserna kan variera över tid och omprövas regelbundet.

När det finns privata utförare som uppfyller kraven i nedanstående förfrågningsunderlag och blivit godkänd kommer brukarna via brev att få information om detta. Brukarna ska då få välja vem de vill ha som utförare av deras hemtjänstinsatser. Om brukaren inte kan/vill välja kommer denne att få Ovanåkers kommun som utförare.

De som önskar bli godkända utförare av omvårdnad och service inom hemtjänsten ska leva upp till de krav och villkor som redovisas i nedanstående förfrågningsunderlag. De som blir godkända och ingår avtal med Ovanåkers kommun kommer att vara valbara alternativ för de brukare som har biståndsbeslut om hjälp i hemmet i form av hemtjänst. De som ansöker om att bli utförare av hemtjänstsinsatser i kommunen ska utföra både omvårdnads- och serviceinsatser. Förhoppningen är att de ska finnas minst en till utförare av hemtjänstinsatser i kommunen under hösten 2010.

Vid frågor och funderingar, kontakta verksamhetschef Urban Sundström, tfn: 0271-574 06 eller på e-post till lov@ovanaker.se

Företagare eller personal

Här finns blanketter och information till företag och personal.

Förfrågningsunderlaget finns även på Upphandlingsmyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Brukare

Här finns blanketter och information för dig som är brukare.

Kontakt

Verksamhetschef

Omvårdnadsenheten och omsorgsenheten
Tfn 0271-570 00 vx

Senast uppdaterad 2018-11-09 11.00

Tyck till om sidan