Kontakt

Pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet är ett informations- och remissorgan i frågor som rör pensionärers intressen i Ovanåkers kommun. I rådet ingår socialnämndens ordförande, en ledamot från kommunstyrelsen och representanter från pensionärsorganisationer i kommunen.

Rådet kan bjuda in andra personer om det behövs för att tillföra något till sammanträdet. Socialnämndens ordförande är ordförande i rådet. Sekreteraren är en tjänsteman från socialförvaltningen. Rådet har minst fyra sammanträden per år.

Föreningsrepresentanter från föreningar ingår i pensionärsrådet

  • PRO, Pensionärernas Riksorganisation
  • SPF, Sveriges Pensionärsförbund
  • SKPF, Svenska Kommunal Pensionärernas Förbund

Protokoll

Kontakt

Ordförande

Jan-Åke Lindgren (S)
Tfn 0271-172 20 (bost)
Mobil 070-697 31 19

Sekreterare

Monica Larsson
Tfn 0271-571 25

Senast uppdaterad 2017-08-24 13.18

Tyck till om sidan