Kontakt

Pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet är ett informations- och remissorgan i frågor som rör pensionärers intressen i Ovanåkers kommun. I rådet ingår socialnämndens ordförande, en ledamot från kommunstyrelsen och representanter från pensionärsorganisationer i kommunen.

Rådet kan bjuda in andra personer om det behövs för att tillföra något till sammanträdet. Socialnämndens ordförande är ordförande i rådet. Sekreteraren är en tjänsteman från socialförvaltningen. Rådet har minst fyra sammanträden per år.

Föreningsrepresentanter från föreningar ingår i pensionärsrådet

  • PRO, Pensionärernas Riksorganisation
  • SPF, Sveriges Pensionärsförbund
  • SKPF, Svenska Kommunal Pensionärernas Förbund

Sammanträdesdagar 2022

8 mars
1 juni
28 september
14 december

Protokoll

Kontakt

Ordförande

Carina Nordqvist (S)
Mobil 070-602 63 25
E-post carina.nordqvist@ovanaker.se

Sekreterare

Maria Hedström
Tfn 0271-571 15

Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.