Kontakt

Taxor och avgifter inom äldreomsorgen

När du får hjälp av personal med din personliga omvårdnad och/eller annan service tas en avgift ut för detta. Hur hög avgiften blir beror på vilken hjälp du har blivit beviljad och vilken uppskattad tidsåtgång som beräknats.

Tabellen visar hur mycket du kan få betala för din hemtjänst.

Antalet timmar som beräknats delas upp i olika nivåer. Utifrån din nivå bestäms sedan vilken avgift i månaden som du kommer att få betala per månad, dock aldrig mer än maxtaxan (högkostnadsskydd) som är 2 139 kr år 2021.

‌Taxor och avgifter

Omvårdnads– och servicenivåer

Timmar/månad

Avgift/månad

Nivå 1

0,03 - 4,99

428 kr

Nivå 2

5 - 14,99

856 kr

Nivå 3

15 - 29,99

1 283 kr

Nivå 4

30 - 59,99

1 711 kr

Nivå 5

60 -

2 139 kr


Om du vistas på sjukhus eller är bortrest sänks avgiften från första heldag med 1/30 del per dygn.

Om du är gift/sammanboende och ni båda är beviljade serviceinsatser från hemtjänsten så beräknas avgiftsnivån utifrån halverad tidsåtgång.

Om du vistas på kommunens dagverksamhet eller korttidsvistelse så påverkas inte din hemtjänstavgift om hjälpbehovet är detsamma som i hemmet. Om du behöver mer hjälp under vistelsen så räknas avgiften om till ny nivå under den perioden.

Tyck till och lämna dina synpunkter

Socialförvaltningen i Ovanåkers kommun vill utvecklas och bli ännu bättre på att ge ett gott bemötande och en service av hög kvalitet. Därför vill vi gärna ha synpunkter på våra verksamheter, allt för att bli bättre. Alla synpunkter ger oss tillfälle att förbättra vår verksamhet, därför tar vi alla synpunkter och klagomål på allvar.

Tyck till - lämna dina synpunkter här.

Kontakt

Verksamhetschef

Omvårdnadsenheten och omsorgsenheten
Mathilda Wikholm 
Tfn 0271-570 00 vx
E-post mathilda.wikholm@ovanaker.se

Assistent

Edsbyn
Elvy Woxberg
Tfn 0271-571 16
E-post elvy.woxberg@ovanaker.se

Alfta
Monica Larsson
Tfn 0271-571 25
E-post monica.larsson@ovanaker.se

Senast uppdaterad