Kontakt

Taxor och avgifter inom äldreomsorgen

När du får hjälp av personal med din personliga omvårdnad och/eller annan service tas en avgift ut för detta. Hur hög avgiften blir beror på vilken hjälp du har blivit beviljad och vilken uppskattad tidsåtgång som beräknats.

Tabellen visar hur mycket du kan få betala för din hemtjänst.

Antalet timmar som beräknats delas upp i olika nivåer. Utifrån din nivå bestäms sedan vilken avgift i månaden som du kommer att få betala per månad, dock aldrig mer än maxtaxan (högkostnadsskydd) som är 2 089 kr år 2019.

Omvårdnads– och servicenivåer

Timmar/månad

Avgift/månad

Nivå 1

0,03 - 4,99

418 kr

Nivå 2

5 - 14,99

836 kr

Nivå 3

15 - 29,99

1 253 kr

Nivå 4

30 - 59,99

1 671 kr

Nivå 5

60 -

2 089 kr


Om du vistas på sjukhus eller är bortrest sänks avgiften från första heldag med 1/30 del per dygn.

Om du är gift/sammanboende och ni båda är beviljade serviceinsatser från hemtjänsten så beräknas avgiftsnivån utifrån halverad tidsåtgång.

Om du vistas på kommunens dagverksamhet eller korttidsvistelse så påverkas inte din hemtjänstavgift om hjälpbehovet är detsamma som i hemmet. Om du behöver mer hjälp under vistelsen så räknas avgiften om till ny nivå under den perioden.

Kontakt

Verksamhetschef

Omvårdnadsenheten och omsorgsenheten
Tfn 0271-570 00 vx

Assistent

Elvy Woxberg, Edsbyn
Tfn 0271-571 16

Monica Larsson, Alfta
Tfn 0271-571 25

Senast uppdaterad 2019-01-02 13.19

Tyck till om sidan