Kontakt

Avgifter inom äldreomsorgen

De avgifter du betalar för din hemtjänst, hemsjukvård eller andra insatser inom stöd och omsorg baseras på en taxa som kommunen har beslutat om. Har du ett stort behov av omsorg finns en övre gräns för hur mycket du behöver betala per månad, en så kallad maxtaxa.

Du som har en låg inkomst eller låg pension kan ha rätt till en lägre avgift än ordinarie avgifter, oavsett om du når upp till maxtaxan eller inte. Då räknar vi i stället fram den avgift du ska betala baserat på ett minimibelopp, dina boendekostnader och dina inkomstuppgifter.

Vårdnivåer och avgifter

Antalet timmar som beräknats delas upp i olika nivåer. Utifrån din nivå bestäms sedan vilken avgift i månaden som du kommer att få betala per månad, dock aldrig mer än maxtaxan (högkostnadsskydd).

Maxtaxan (högkostnadsskydd) för år 2023 är 2 359 kronor per månad.

‌Taxor och avgifter

Omvårdnads– och servicenivåer

Timmar/månad

Avgift/månad

Nivå 1

0,03 - 4,99

472 kr

Nivå 2

5 - 14,99

944 kr

Nivå 3

15 - 29,99

1 415 kr

Nivå 4

30 - 59,99

1 887 kr

Nivå 5

60 -

2 359 kr

Om du vistas på sjukhus eller är bortrest sänks avgiften från första heldag med 1/30 del per dygn.

Trygghetslarm

Du som vill bo kvar i ditt hem har möjlighet att ansöka om trygghetslarm som ger dig möjligheten att snabbt komma i kontakt med vår omvårdnadspersonal dygnet runt. Du betalar en månadsavgift på 175: - om du har trygghetslarm.

Beviljad insats avgift högkostnadskydd

Beviljad insats

Avgift

Högkostnadsskydd

Trygghetslarm, installation

0 kr

Ingår i maxtaxan

Trygghetslarm

155 kr/mån

Ingår i maxtaxan

Extra avgift för trygghetslarm via IP/GSM telefoni

20 kr/mån

Ingår i maxtaxan

Avgift borttappad larmknapp som inte återfunnits inom en månad.

750 kr

Ingår inte i maxtaxan

Tyck till och lämna dina synpunkter

Socialförvaltningen i Ovanåkers kommun vill utvecklas och bli ännu bättre på att ge ett gott bemötande och en service av hög kvalitet. Därför vill vi gärna ha synpunkter på våra verksamheter, allt för att bli bättre. Alla synpunkter ger oss tillfälle att förbättra vår verksamhet, därför tar vi alla synpunkter och klagomål på allvar.

Tyck till - lämna dina synpunkter här.

Kontakt

Assistent

Edsbyn
Monica Jonsson
Tfn 0271-573 10
E-post monica.jonsson@ovanaker.se

Alfta
Ann-Marie Eklund
Tfn 0271-571 25
E-post mia.eklund@ovanaker.se

Senast uppdaterad