Kontakt

Taxor och avgifter inom äldreomsorgen inom äldreomsorgen

När du får hjälp av personal med din personliga omvårdnad och/eller annan service tas en avgift ut för detta. Hur hög avgiften blir beror på vilken hjälp du har blivit beviljad och vilken uppskattad tidsåtgång som beräknats.

Tabellen visar hur mycket du kan få betala för din hemtjänst.

Antalet timmar som beräknats delas upp i olika nivåer. Utifrån din nivå bestäms sedan vilken avgift i månaden som du kommer att få betala per månad, dock aldrig mer än maxtaxan (högkostnadsskydd) som är 2 170 kr år 2022.

‌Taxor och avgifter

Omvårdnads– och servicenivåer

Timmar/månad

Avgift/månad

Nivå 1

0,03 - 4,99

434 kr

Nivå 2

5 - 14,99

868 kr

Nivå 3

15 - 29,99

1 302 kr

Nivå 4

30 - 59,99

1 736 kr

Nivå 5

60 -

2 170 kr


Om du vistas på sjukhus eller är bortrest sänks avgiften från första heldag med 1/30 del per dygn.

Om du är gift/sammanboende och ni båda är beviljade serviceinsatser från hemtjänsten så beräknas avgiftsnivån utifrån halverad tidsåtgång.

Om du vistas på kommunens dagverksamhet eller korttidsvistelse så påverkas inte din hemtjänstavgift om hjälpbehovet är detsamma som i hemmet. Om du behöver mer hjälp under vistelsen så räknas avgiften om till ny nivå under den perioden.

Övriga kostander för särskilt boende

Övriga kostander för ordinärt boende

Tyck till och lämna dina synpunkter

Socialförvaltningen i Ovanåkers kommun vill utvecklas och bli ännu bättre på att ge ett gott bemötande och en service av hög kvalitet. Därför vill vi gärna ha synpunkter på våra verksamheter, allt för att bli bättre. Alla synpunkter ger oss tillfälle att förbättra vår verksamhet, därför tar vi alla synpunkter och klagomål på allvar.

Tyck till - lämna dina synpunkter här.

Kontakt

Assistent

Edsbyn
Monica Jonsson
Tfn 0271-573 10
E-post monica.jonsson@ovanaker.se

Alfta
Monica Larsson
Tfn 0271-571 25
E-post monica.larsson@ovanaker.se

Senast uppdaterad