Kontakt

Avgifter vid kortidsvistelse och dagverksamhet

Korttidsvistelse

Avgiften för korttidsvistelse beräknas på den tid som beräknas för hemtjänst. Om avgiften för hemtjänsten inte överstiger de antal timmar som vistelsen på korttids, så är det samma avgift som för hemtjänstnivån.
Om insatserna under korttidsvistelsen är högre än den hemtjänstnivå som tillämpas i hemmet kommer nivån att ändras och blir då högre under tiden för korttidsvistelsen. En avräkning görs då på den lägre avgiften under den här tiden.
Finns inga tidigare insatser från hemtjänst beräknas avgiften utifrån det biståndsbedömda beslutet och styrs då av de olika nivåerna.

Kostnaden för din mat under korttidsvistelsen ingår inte i kommunens maxtaxa.

Beviljad insats, avgift, högkostnadsskydd

Beviljad insats

Avgift

Högkostnadsskydd

Korttidsboende, omvårdnad

Nivå 1–5 Öppnas i nytt fönster. enligt biståndsbeslut.

Ingår i maxtaxan.

Korttidsboende, hyra

Ingår i de olika nivåerna 1-5 Öppnas i nytt fönster..

Ingår i maxtaxan.

Måltider, korttidsboende

Alla måltider 131 kr/dag

Ingår inte i maxtaxan

Dagverksamhet

Den biståndsbedömda dagverksamheten är till för att underlätta för dig att bo kvar hemma och få möjlighet till en aktiv och meningsfull tillvaro tillsammans med andra.

Beviljad insats, avgift, högkostnadsskydd

Beviljad insats

Avgift

Högkostnadsskydd

Dagverksamhet

Nivå 1–5 Öppnas i nytt fönster. enligt biståndsbeslut

Ingår i maxtaxan

Matavgift lunch

56 kr/dag

Ingår inte i maxtaxan

Matavgift middag

56 kr/dag

Ingår inte i maxtaxan

Resor till och från dagverksamhet

55 kr/enkel resa inom hela kommunen

Ingår inte i maxtaxan

Avgift för hemsjukvård

Avgiften inkluderar alla besök av distriktssköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut under månaden. Även utprovning och lån av hjälpmedel som ligger inom arbetsterapeutens/ fysioterapeutens förskrivningsansvar ingår.
Avgiften för hemsjukvård är 300 kr/mån och ingår i maxtaxan.

Kontakt

Assistent

Edsbyn
Monica Jonsson
Tfn 0271-573 10
E-post monica.jonsson@ovanaker.se

Alfta
Ann-Marie Eklund
Tfn 0271-571 25
E-post mia.eklund@ovanaker.se

Senast uppdaterad