Kontakt

Kostnader ordinärt boende

Matavgifter

I avgiften ingår färdiglagad mat från kommunens kostenhet.
Matlådor, lunch. 50 kr/st

Lunch i kommunens matsalar. 60 kr/st

Frukost, lunch, mellanmål och middag. 107 kr/dag
Gäller för vistelse på korttidsverksamhet
och trygghetsplats.

Trygghetslarm

Trygghetslarm 155 kr/månad

Extra avgift för trygghetslarm via
IP/GSM telefoni. 20 kr/månad

Kostnad för borttappad larmknapp faktureras 750 kr.

Resor till och från dagverksamhet

Enkel resa inom hela kommunen. 55 kr/enkel

Matavgift dagverksamhet

Matavgift dag (lunch) 57 kr/st
Matavgift kväll 41 kr/st

Avgift för hemsjukvård

Avgiften inkluderar alla besök av distriktssköterska,
arbetsterapeut och sjukgymnast under månaden.
Även utprovning och lån av hjälpmedel som ligger inom
arbetsterapeutens/sjukgymnastens förskrivningsansvar ingår.

Pris 300 kr/mån

Kontakt

Assistent

Edsbyn
Monica Jonsson
Tfn 0271-573 10
E-post monica.jonsson@ovanaker.se

Alfta
Monica Larsson
Tfn 0271-571 25
E-post monica.larsson@ovanaker.se

Senast uppdaterad