Kontakt

Familjehem

Vill du ha ett viktigt och meningsfullt uppdrag och engagera dig för barn som är utsatta i vårt samhälle? Har du tid, engagemang och plats för att bidra till en tryggare uppväxt för ett barn som behöver placeras? Vill du bli en värdefull extraförälder? Att bli familjehem är ett sätt att finnas till för andras barn och deras föräldrar.

Familjehem är ett enskilt hem som tar emot barn för vård och fostran. Det är den vanligaste formen för vård av barn och ungdomar som inte kan bo kvar i det egna hemmet. Målet med familjehem är att barn och föräldrar ska återförenas i ett fungerande vardagsliv.

Har du engagemang samt tid och plats för en till? Det behövs familjer för barn i alla åldrar och ibland även för syskon. Placeringar kan vara både längre och kortare tid. Du/ni får nya upplevelser som utmanar och berikar.

Alla barn har rätt att vara barn - även om deras föräldrar inte orkar med

Att barn inte får den trygghet och det stöd de behöver från sina föräldrar kan bero på olika saker. Det kan vara fysiska, psykiska eller sociala problem som gör att barns behov inte tillgodoses. Det finns också barn med särskilda behov vars föräldrar behöver extra stöd.

Vilka kan bli familjehem/kontaktfamilj

Vi ställer inga formella krav på utbildning och yrke men vill att du har erfarenhet av barn samt tid och tålamod förstås.

Vi söker er som har ett stort engagemang för andra människor, som kan ge ett barn framtidstro och kärlek. Du ska vara en trygg vuxen som har tid, tålamod och ett engagemang utöver det vanliga att stötta en annan människa i en svår situation. Du har också en stabil och ordnad tillvaro, både ekonomiskt och socialt.

Du kan bo i lägenhet eller i hus på landet eller i stan. Du kan vara ensamstående, gift, sambo eller ha registrerat partnerskap, med eller utan barn (men du bör ha erfarenhet av barn och/eller ungdomar) och arbeta heltid, deltid eller studera.

Viktigt är ett gott samarbete med socialtjänst, biologisk familj, släkt, vänner, socialt nätverk, god man och andra viktiga personer för barnet och instanser så som vården, skolan etc.

Några viktiga punkter

  • Du är en trygg vuxen med en stabil och ordnad tillvaro, både ekonomiskt och socialt.
  • Du är intresserad av människor och respekterar andra kulturer samt har en förståelse för andras sätt att leva.
  • Du har tid, tålamod och ett engagemang utöver det vanliga att stötta och hjälpa barn och unga i en svår situation. Du välkomnar barnet i familjen och ger det möjlighet att få en trygg tillvaro med en känsla av tillhörighet.
  • Barnet som placeras kan ha traumatiska upplevelser med sig som det behöver hjälp med att bearbeta. Du kan tänka dig stötta barnet om kontakt med sjukvården eller annan profession behövs.
  • Du kan tänka dig att stötta och hjälpa barnet med skolan, kompisar och att få en meningsfull fritid. Att hjälpa barnet att få en fungerande skolgång, att stötta barnet i det sociala samspelet med andra och att få barnet att känna sig delaktigt och tryggt, är viktiga delar i ditt uppdrag.
  • Du är bra på att samarbeta och är positivt till att ha ett nära samarbete med socialtjänst, biologisk släkt, god man och andra viktiga personer för barnet och instanser så som vården, skolan mfl.
  • Du kan ta ledigt från ditt arbete för att vara med på olika möten, t.ex. med socialtjänsten, vården, skolan mfl. som sker på dagtid.
  • Du kan tänka dig att stötta barnet på olika sätt i relationen med sitt biologiska nätverk och andra, för barnet, viktiga personer.
  • Är ni fler i familjen så är det viktigt att alla är överens om att detta är något som ni vill göra, då hela familjen kommer att påverkas.

Vi hjälper dig att hjälpa

Om vi efter vår utredning ser att du har rätt förutsättningar erbjuder vi utbildning och fortlöpande stöd. Vid en placering i familjehem utgår ekonomisk ersättning. Dess storlek beror på uppdragets omfattning och barnets ålder. Det utgår ersättning för barnets omkostnader och ett arvode som varierar beroende på hur arbetskrävande uppdraget förväntas bli.

Ansökan

Välkommen att lämna en intresseanmälan där du berättar mer om dig själv och varför du är intresserad av uppdraget. Vi skickar en förifylld ansökningsblankett till dig med post som du får fylla i och skicka till oss.

Du kan också välja att ladda ner ansökanPDF direkt och fylla i den.

Ansökan skickas med post till:
Ovanåkers kommun
Socialtjänsten
828 80 Edsbyn
Epost socialtjansten@ovanaker.se

Utredning

Innan du kan bli familjehem så måste du och din eventuella partner genomgå en omfattande utredning. Denna består bl.a. av intervjuer, referenstagning och registeruppgifter från polisens misstanke- och belastningsregister och socialregistret.

Är du intresserad och vill veta mer?

Har du frågor eller vill ha mer information om vad det innebär att vara familjehem? Kontakta Socialtjänsten Ovanåkers kommun 0271-57000 och be att få prata med någon av våra socialsekreterare.

Du kan också hitta bra information på https://mininsats.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Verksamhetschef

Individ- och familjeomsorgen
Sara Karsbo
E-post sara.karsbo@ovanaker.se
Tfn 0271-570 00 vx

Socialsekreterarna

Tfn 0271-570 00 vx
E-post socialtjansten@ovanaker.se

Telefontid

Måndag, onsdag-fredag
kl 08:30-09:30

Senast uppdaterad 2018-11-23 09.40

Tyck till om sidan