Kontakt

Föräldrastödsprogrammet "Fem gånger mer kärlek"

En stark skyddsfaktor för barns hälsa är en nära och förtroendefull relation mellan barn och föräldrar. Det leder till att barn blir trygga och mår bra och därför erbjuder Ovanåkers kommun föräldrastöd.

Förra året startade Ovanåkers kommun bokcirklar med boken Fem Gånger Mer Kärlek som utgångspunkt. Bokcirkeln träffas fyra gånger och tar upp teman som umgänge, uppmuntran och konflikthantering. Boken riktar sig egentligen till föräldrar som har barn mellan 3-12 år, men de som har yngre barn brukar tycka att det går att ta till sig innehållet och rusta familjen för framtiden ändå.

Varje kapitel innehåller beskrivningar av hur föräldrar kan utveckla relationen till sina barn. Alla råd i boken underbyggs av studier som beskrivs på ett enkelt sätt.

Fem Gånger Mer Kärlek kan vara en hjälp till självhjälp och kan förebygga att små problem växer sig stora. Materialet riktar sig inte enbart till de föräldrar som upplever att de har problem utan alla som är intresserade av att utvecklas i rollen som förälder och som vill förebygga eventuella framtida problem kan delta. 

För mer info om olika former av föräldrastöd, kontakta folkhälsosamordnare Ulla-Marie Nilsson, e-post ulla-marie.nilsson@ovanaker.se

Kontakt

Folkhälsosamordnare

Ulla-Marie Nilsson
Tfn: 0271-572 85
E-post ulla-marie.nilsson@ovanaker.se

Therese Styverts Törnberg
Tfn 0271-570 23
E-post therese.styvertstornberg@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2019-10-31 14.14