Kontakt

Pappa- och partnergrupp

Ni väntar barn och du som pappa eller partner är intresserad av att träffa andra i samma situation för att prata om allt som rör din roll som förälder? Fokus på pappa- och partnergruppträffarna ligger på samtalet och relationen i gruppen och inte på fakta eller medicinska frågor.

Träffarna har hittills ägt rum under kvällstid eller i samband med föräldrautbildningen MVC tillhandahåller och varje träff är ca 1,5 timme lång. Vanligtvis är det ca. 4 träffar.

De blivande föräldrarna möter en kvinno­dominerad miljö på barnmorske­mottagningen, då det är kvinnan som föder och ammar barnet. Här kan en blivande pappa eller partner känna sig utanför och onödig. Då behövs det förebilder och positiva kontakter att dela situationen med. Detta är en av anledningarna till att pappor eller partners kan behöva träffas enskilt i grupp och med en samtalsledare.

Syftet med pappa- och partnergruppen är att stärka och stödja partnern i deras föräldraskap för att ge barn en så god start och hälsoutveckling i livet som möjligt. Detta genom att skapa en mötesplats för ökad kontakt och gemenskap, en mötes­plats där det finns en möjlighet att dela erfarenheter och upplevelser. Gruppen är till för samtal och dialog och ska bidra till att partnern blir mer delaktig i föräldraskapet.

Pappa- och partnergrupperna genomförs i samarbete med MVC/BVC.

Kontakt

Folkhälsosamordnare

Ulla-Marie Nilsson
Tfn: 0271-572 85
E-post ulla-marie.nilsson@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2017-09-01 08.38

Tyck till om sidan