Råd och stöd till dig som är förälder

Har du barn och bor i Ovanåkers kommun? Har du funderingar och frågor som gäller dina barn eller ditt föräldraskap? Då finns flera olika typer av stöd att få. Alla barn och ungdomar har rätt till en trygg och bra uppväxt. Det är de vuxnas skyldighet att ge dem det. Men ibland behöver vuxna själva råd. hjälp och stöd på vägen.

Att vara förälder kan vara det största, roligaste och mest meningsfulla i livet, men det kan också vara en utmaning. I Ovanåkers kommun finns flera olika ställen dit du kan vända dig för att få råd och stöd eller för att dela erfarenheter med andra föräldrar.

Som förälder är du den viktigaste personen i ditt barns liv. Det finns många sätt att utveckla eller berika sitt föräldraskap. Ovanåkers kommun erbjuder både träffar, kurser och olika slags stöd.

Är du intresserad av att utvecklas som person och förälder?

Barns relationer till sina föräldrar har stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela livet. Ett gott och förtroendefullt förhållande mellan föräldrar och barn fungerar som en skyddsfaktor för barnen, medan brister i hemmiljön är en riskfaktor. Därför erbjuder vi olika familjestödslösningar. Familjestöd är personligt stöd i olika former till familjer som under en längre eller kortare tid behöver hjälp att reda ut sina problem för klara av vardagen.

Vänd dig hit för rådgivning, hjälp och stöd

Du kan vända dig till socialtjänsten eller för rådgivning, hjälp och stöd
tfn 0271-570 00 (vx).

Socialtjänstens öppenvård erbjuder även 4 fria råd- och stödsamtal till den som vill.
Dessa samtal journalförs inte och vi har tystnadsplikt.Om du vill prata med utbildad personal så ta kontakt med våra familjebehandlare.Telefon: 0271-570 90

Du kan också kontakta elevhälsan eller barn- och familjehälsanlänk till annan webbplats.

Bris Vuxentelefon - om barnlänk till annan webbplats
Tel 077-150 50 50
mån–fre 10–13

Rädda Barnens Föräldratelefon och Föräldramejlenlänk till annan webbplats
Epost: foraldrar@rb.se
Tel 020-786 786
mån 12–21.30
tis–fre 18–21
lör–sön 13–16.

Senast uppdaterad