Kontakt

Faderskapsbekräftelse

Om du och din partner har fått barn när ni inte var gifta ska en anmälan om faderskap göras. Här finns information om varför ni behöver göra en faderskapsbekräftelse och hur ni går till väga.

Socialnämnden har skyldighet att se till att faderskap fastställs för alla barn som föds utom äktenskapet. Det är viktigt för barnet att faderskapet blir fastställd, eftersom barn behöver båda sina föräldrar. Att faderskapet blir formellt fastställt har också betydelse för barnets rättigheter ifråga om bland annat underhåll och arv.

För att utföra en faderskapsbekräftelse behöver ni boka en tid med Monica Larsson. Ni kan kontakta henne på tfn. 0271-571 25 under kontorstid.

Vid en faderskapsbekräftelse kommer ni fylla i ett intyg för att bekräfta faderskapet. I samband med att ni skriver under faderskapsbekräftelsen kan ni anmäla om ni vill ha gemensam vårdnad om barnet.

Ni måste kunna legitimera er med körkort eller annan ID-handling.

Kontakta Monica Larsson för att boka tid, tfn 0271-571 25 måndag-fredag.
Besöksadress Långgatan 24, 828 80 Edsbyn.

Tyck till och lämna dina synpunkter

Socialförvaltningen i Ovanåkers kommun vill utvecklas och bli ännu bättre på att ge ett gott bemötande och en service av hög kvalitet. Därför vill vi gärna ha synpunkter på våra verksamheter, allt för att bli bättre. Alla synpunkter ger oss tillfälle att förbättra vår verksamhet, därför tar vi alla synpunkter och klagomål på allvar.

Tyck till - lämna dina synpunkter här.

Kontakt

Assistent

Monica Larsson
Tfn 0271-571 25

Besöksadress

Långgatan 24
828 80 Edsbyn.

Senast uppdaterad