Boende

OmBoende.selänk till annan webbplats kan du få snabb och korrekt information om olika frågor som rör boende.

Informationen kommer från Boverket och Konsumentverket och är anpassad till dig och din boendesituation. Du får också råd om vart du kan vända dig om du behöver hjälp.

Senast uppdaterad