Kontakt

Elavtal och elhandlare

Du kan fritt välja vilken elhandlare du vill köpa din el från. Det finns över hundra att välja mellan. Innan du väljer elhandlare ska du först bestämma dig för vilken avtalstyp som passar dig bäst

Tänk på det här

  • Det är bara den person som ingått elnätsavtalet som kan ingå ett elhandelsavtal.
  • Om du ingår avtal på distans eller utanför affärslokal har du ångerrätt i 14 dagar. Om elhandelsföretaget tillämpar de allmänna avtalsvillkoren börjar ångerfristen löpa först den dag konsumenten får en bekräftelse på avtalet med information om ångerrätten.
  • Du ska få information om elavtalet innan avtalet ingås eller bekräftas. Informationen ska inkludera bland annat uppgifter om pris, startdatum, uppsägningstid och vad som gäller vid förlängning av avtalet.
  • Du kan kontakta Konsumenternas energimarknadsbyrå för mer vägledning inför ditt val av elavtal.

För samtliga elhandelsavtal anger elhandlarna priset i öre per kilowattimme (kWh). Utöver det tillkommer moms, kostnader för elcertifikat och oftast också en årsavgift. Kom ihåg att alltid fråga efter jämförpris. Då ska allt ingå.

Välja elavtalets pristyp

När du väljer elavtal behöver du ta beslut om vilken pristyp avtalet ska ha. Om det ska vara fast, rörligt pris eller något annat. Oftast får du lägre elkostnader med ett rörligt elprisavtal, men inte alltid.

Fast pris

Med ett fast elpris behöver du inte bekymra dig om elprisets svängningar. När du väljer ett avtal med fast elpris betalar du samma pris per kWh under hela avtalstiden.

Rörligt pris

När du väljer ett avtal om rörligt elpris är ditt pris kopplat till prisutvecklingen på den nordiska elbörsen Nord Pool. Rörligt elpris kan variera kraftigt under året och innebär risker.

Ett avtal med rörligt pris och bindningstid innebär att du inte kan skydda dig från oväntade prisuppgångar eller om du debiteras ett relativt högt pris av den elhandlare du valt. Avtal utan bindningstid och en månads uppsägningstid är därför bra om du väljer ett avtal med rörligt pris.

Timavtal

Om du väljer ett timavtal innebär det att din elanvändning kommer att läsas av per timme, det skiljer sig därmed från ett vanligt avtal om rörligt pris där du betalar ett genomsnitt av månadens timpriser. Ett timavtal innebär risker för dig eftersom timpriset kan variera kratigt, men kan också innebära möjligheter att minska elkostnader om du kan flytta förbrukning från dyra till billiga timmar.

Elpriskollen - jämför dina elpriser och villkor

Elpriskollenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du elpriser och villkor för de vanligaste avtalstyperna från samtliga elhandelsföretag i Sverige. Deras jämförpriser är alltid kompletta.

Kontakt

Energimarknadsinspektionen

Box 155
631 03 Eskilstuna
Tfn 016-16 27 00
registrator@ei.se

Senast uppdaterad