Kontakt

Elavtal och elräkning

Här hittar du tips och information om dina rättigheter och skyldigheter när du tecknar ett elavtal.

Teckna nytt elavtal

Det finns flera olika anledningar till att vilja byta elavtal och ingå avtal med ett nytt elbolag. Ibland kanske det finns billigare alternativ som passar din ekonomi bättre och ibland kanske det är elens ursprung som avgör vilket elavtal eller elhandelsföretag du vill ha.

Tänk på det här när du tecknar nytt elavtal

 • Undersök om du har någon bindningstid i ditt nuvarande elavtal och vad din uppsägningstid är.
 • Om du bryter ditt nuvarande avtal i förtid är det förknippat med en kostnad.
 • Jämför olika elbolag innan du tecknar ett nytt avtal
 • Säg upp avtalet (helst via mejl) med ditt nuvarande elbolag, det avslutas inte automatiskt.
 • Ta reda på hur andra konsumenter upplever elbolaget.

Elräkning och avstängning av el

Det är viktigt att du betalar din elräkning i tid. Om du inte betalar elräkningarna, eller är sen med din betalning, riskerar du att elbolaget stänger av din el.

Tänk på det här

 • Betala alltid din elräkning i tid.
 • Om du får en felaktig räkning måste du kontakta elbolaget och informera om felet. Strunta aldrig i att betala.
 • Ibland får du två olika elräkningar – en för elnätsavgift och en för elförbrukning. Det är viktigt att betala båda räkningarna.

Ångra ett elavtal

Om du har tecknat ett elavtal på distans, till exempel på nätet eller över telefon, har du ångerrätt enligt lag i 14 dagar. Dagarna räknas från att du har fått ångerrättsinformation, men börjar aldrig löpa tidigare än dagen då avtalet ingicks. Lagen gäller också för avtal utanför affärslokal, till exempel när du ingår avtal i ditt hem eller med en säljare på stan.

Tänk på det här

 • Du har enligt lag ångerrätt i 14 dagar när du ingår avtal på distans.
 • De 14 dagarna börjar räknas först när du har fått fullständig information om din ångerrätt.
 • Om du ångrar dig är det bra att kontakta elbolaget skriftligen, till exempel genom att mejla.

Strömavbrott

När du drabbas av strömavbrott kan du ha rätt till ersättning. Här kan du läsa om dina rättigheter och vad du kan göra för att vara bättre förberedd inför ett eventuellt strömavbrott.

Bra att känna till

 • Om du behöver hjälp med avbrottsersättning eller andra ersättningskrav till följd av avbrottet kan du vända dig till Konsumenternas energimarknadsbyrå.
 • Oplanerade och planerade strömavbrott inträffar ibland. Genom att tänka igenom vilka konsekvenser ett avbrott får för dig blir det enklare att göra förebyggande åtgärder.
 • Försök förbereda dig så att du klarar ett strömavbrott på minst 24 timmar.

Konsumenternas Energimarknadsbyrå

Oberoende vägledning om el, gas och fjärrvärme. Konsumenternas Energimarknadsbyrå Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ger privatpersoner oberoende och kostnadsfri vägledning i frågor som rör el, gas och fjärrvärme. Vi är experter på konsumenträtt inom el-, gas- och fjärrvärmemarknaderna.

Kontakt

Energimarknadsinspektionen

Box 155
631 03 Eskilstuna
Tfn 016-16 27 00
registrator@ei.se

 

Senast uppdaterad