Faktura på vara eller tjänst du inte beställt

Har du fått en faktura på vara eller tjänst som du inte beställt? Här hittar du information vad du kan göra åt det.

När du fått en faktura för en vara eller tjänst som du inte har beställt ska du inte betala den. Betala bara för varor och tjänster du uttryckligen har beställt. Om du krävs på betalning trots att du inte har gjort en beställning finns det några riktlinjer att följa.

Bestrida fakturan

Meddela företaget skriftligt att du inte tänker betala. I brevet ska du uppge ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress om du har en sådan. Dessutom ska du ange numret, beloppet och datumet på den faktura som du inte tänker betala och förstås anledningen till varför du inte betalar.

Det kan vara bra att spara en kopia på brevet. En extra trygghet är också att skicka brevet rekommenderat eller som e-post. Du är inte skyldig att betala porto för att skicka tillbaka varor du inte har beställt. Om företaget vill ha tillbaka varorna får de antingen hämta dem eller skicka returporto.

Påminnelse och inkassokrav

Om du får en påminnelse på den första fakturan behöver du inte skriva ett nytt brev. Det är tillräckligt att invända mot det första betalningskravet.

Trots att du har invänt mot en faktura kan det hända att företaget har tagit ärendet vidare till ett inkassobolag. Då får du ett nytt krav, denna gång från inkassobolaget. Det är viktigt att du bestrider även detta krav skriftligen. Brevet/e-posten kan utformas på samma sätt som brevet/e-posten till företaget som hade det ursprungliga kravet på dig. Skicka även med det brev/e-post du skrev till företaget. Återigen är det bra att spara en kopia på brevet/e-posten du skickar.

Om du inte har beställt en produkt är du inte skyldig att betala bara för att ett inkassobolag kräver dig på pengar. Många inkassobolag undersöker inte om kravet är korrekt förrän en konsument bestrider det. Det är upp till företaget som kräver dig på pengar att bevisa att du är skyldig att betala.

Du riskerar inte en betalningsanmärkning bara för att du bestrider ett krav från ett inkassobolag. En betalningsanmärkning får du först när tingsrätten har dömt att du är skyldig att betala och du trots detta väljer att inte betala. Bestrid alla krav som du inte anser att du ska betala.

Senast uppdaterad