Hur länge ska man spara kvitton?

Hur länge bör du spara dina kvitton? Det är väldigt olika för olika varor och tjänster. Här hittar du mer information om hur länge du bör spara de olika kvittona.

Du får bara lämna tillbaka en vara eller byta den eller klaga på den om du kan bevisa att du har köpt varan i butiken. Därför är det viktigt att du sparar ditt kvitto. Vanligast är att du ska spara ditt kvitto i tre år. Så länge gäller konsumentköplagen om det blir något fel på det som du har köpt. Om du inte har kvar ditt kvitto kan det bli svårt att visa att du köpt varan.

Betalda lån

Kvitton på betalning av lån ska du spara i tio år.

Huskvitton

Kvitton på hus ska du spara så länge som du äger huset. Det gäller också kvitton på reparationer av huset. Du ska kunna visa kvitton om du säljer ditt hus. Det kan påverka hur stor skatt du ska betala för försäljningen.

Skatteavdrag

Kvitton på sådant som du vill dra av skatt för ska du spara i sex år. Skattemyndigheten kan be att få se sådana kvitton sex år efter att du lämnat in din deklaration.

Om du saknar kvitto

Det finns ingen lag som säger att du måste visa ett kvitto för att reklamera, det kan gå bra att exempelvis visa ett kontoutdrag. Du måste dock kunna visa när du har gjort köpet, hos vem och till vilket pris. Har du köpt flera varor vid samma tillfälle är det inte säkert att det går att utläsa av kontoutdraget vilka olika varor du faktiskt köpt. I dessa fall kan det vara nödvändigt att ha ett kvitto.

Köp i butik

När du köper något i en butik ska säljaren erbjuda dig kvitto. Du kan få kvittot i pappersform eller som ett elektroniskt kvitto, exempelvis via sms eller mejl.

Köp på distans

När du ingår avtal på distans, exempelvis över telefon eller på nätet, har företaget ingen skyldighet att erbjuda dig ett kvitto. Men du har rätt att få en bekräftelse på avtalet senast när varan levereras eller tjänsten börjar utföras. I bekräftelsen ska det framgå vad du köpt och till vilket pris. Bekräftelsen – tillsammans med exempelvis en kopia på korthistorik, ett utdrag från ditt konto eller ett utdrag från din internetbank – gäller då som bevis på ditt köp.

Frågor och svar

Senast uppdaterad