Färdtjänst sommar 2024

Du som vill besöka nära och kära under sommaren och är i behov av färdtjänst eller riksfärdtjänst behöver planera din resa, samt se över ditt tillstånd. Senast 20 juni ska din ansökan om förlängning eller ansökan om nytt tillstånd vara inne hos kommunen.

Dags att förnya eller ansöka om färdtjänsttillstånd?

Färdtjänst

För dig som har ett färdtjänsttillstånd som löper ut under juli eller början av augusti månad, behöver en ny ansökan skickas in för prövning av rätten till nytt färdtjänsttillstånd. Ansökan skickas till kommunen senast 20 juni.

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är när man reser utanför länet. För dessa resor görs en ansökan för varje resetillfälle om två resor med angivet datum för tur och retur. Om du skall resa i juli eller augusti månad skall er ansökan vara inne senast 20 juni.


Information om färdtjänst och riksfärdtjänst

Läs mer om färdtjänst och riksfärdtjänst Öppnas i nytt fönster.

Serviceresor

Inom Serviceresor finns X-trafiks Beställningscentral för anropsstyrd trafik. Där bokar du bland annat resor med färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor, omvårdnads-, skol- respektive särskoleresor och närtrafik. Verksamheten är öppen alla dagar, se respektive meny för mer information och kontaktuppgifter.

Vidare till serviceresor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Senast uppdaterad