Planritning för nytt äldreboende i Ovanåkers kommun

En första skiss av framtidens äldreboende!

Nu har Mondo arkitekter levererat en första enkel skiss på framtidens boende med utgångspunkt i det arbete som gjorts i projektgrupp genom bl.a. studiebesök, i referensgruppen där olika professioner, pensionärsorganisationer m.m. deltagit och processat fram förslag samt alla de förslag och synpunkter som inkommit här via hemsidan och vår broschyr. Vi känner oss mycket nöjda med det förslag som vi har fått ihop och vi tror att det kommer att bli ett otroligt bra äldreboende, kanske Sveriges bästa äldreboende?

Här ovanför ser ni en väldigt enkel skiss som antagligen inte säger så mycket för alla er som inte varit med i arbetet.

Men det ni ser är ett boende där allt är tänkt att byggas i markplan, fina rymliga lägenheter, fina gemensamma utrymmen på varje avdelning, väl tilltagna och funktionsdugliga personalutrymmen, konferenslokal som även kan användas vid samlingar för de som ska bo på boendet, övernattningslägenhet för anhöriga som kanske kommer på besök bortifrån, samtalsrum, kontor, möjlighet till fina utemiljöer samt stor inglasad innergård i mitten av byggnaden.

Givetvis kommer vi att presentera ett mer utförligt förslag längre fram men vi tänker att det är roligt för alla er som följer processen att få se hur arbetet fortskrider och visa på att de synpunkter som kommer in är viktiga och används i vårt arbete.

Senast uppdaterad 2018-08-24 11.26