Framtidens boende för äldre 2015

Hur antar vi utmaningen med att skapa attraktiva och funktionella bostäder och boenden för en åldrande befolkning? Vilka miljöer behöver och vill de äldre ha? Hur arbetar vi innovativt och tillsammans för att skapa framtidens bostäder, boenden och utemiljöer för äldre? Hur kan välfärdsteknologi driva förändring? På årets konferens och mötesplats Framtidens boende för äldre 2015 fick vi ta del av den senaste utvecklingen och kunskaperna inom området.

Delar av projektgruppen deltog 25-26 november på konferensen "Framtidens boende för äldre 2015" i Stockholm, en konferens som Ability Partnerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ansvarade för.

Under de två dagarna fick vi bl.a. lyssna på föreläsningar och ta del av andras erfarenheter och kunskap inom områden som:

  • Framtidens omsorg och boende för äldre – hur hanterar du samhällsförändringar och arbetar innovativt för att möta behoven?
  • Strategisk samhällsplanering och bostadsförsörjning för att utveckla staden och bygga fler attraktiva och trygga bostäder för äldre
  • Prognostisering och kostnadsberäkning av boenden för äldre för att satsa rätt utifrån kommunens resurser och mål
  • Behovsanpassad arkitektur och design för at skapa trygga, trivsamma och inspirerande inne- och utemiljöer
  • Välfärdsteknologi som möjliggörare för ett ökat kvarboende i hemmet – så inför du ny teknik används och gör nytta
  • Framtidens omvårdnads- och demensboenden – tendenser och trender vad gäller arkitektur och utformning

Ordförande för konferensen var Kerstin Kärnekull som är arkitekt och har arbetat med boendefrågor i hela sitt yrkesverksamma liv. Hon är medlem i forskargruppen Bo i Gemenskap(BIG) och bor i kollektivhuset Färdknäppen i Stockholm. Kerstin har bland annat skrivit böckerna ”Bygga för seniorer” och ”Bygga seniorboende tillsammans – en handbok” samt har varit medredaktör för ”Gemenskap och samarbete i kollektivhus och bogemenskap” (2014). Kerstin är aktuell som en av experterna i den statliga utredningen om bostäder för äldre.

Under dagarna fick vi bl.a lyssna på följande föreläsare:
Jojo Park,
Lokalstrateg, Mölndals stad
Kaj Andréasson,
Tf. Fastighetschef, Mölndals stad
Lars Callemo,
VD, Sollentunahem
Kristin Hagström,
Metodutvecklare, Göteborgs stad
Eva Herbertsson,
Utvecklingsledare, Karlskrona kommun
Erika Barreby,
Strateg, Västerås stad
Maria Sandhagen,
Enhetschef Hälleborgs äldreboende, Västerås stad
Anders Lindberg,
Projektledare, Ramböll Sverige AB
Marie Villman,
Boendestrateg, Örebro kommun
Linda Björn,
Arkitekt, Marge arkitekter
Alf Orvesten,
Arkitekt, Land arkitektur
Harriet Kristensson
, Socialt ansvarig samordnare, Ljungby kommun
Magnus Falk,
Verksamhetschef äldreomsorg, Gnosjö kommun
Eva Herbertsson, Utvecklingsledare, Karlskrona kommun

Senast uppdaterad 2018-08-24 11.24