Människor ska presentera Processen inför byggnation av nytt demensboende på en konferens

Idag medverkar vi på en konferens för framtidens vård- och omsorgsboenden i Stockholm

David Persson, fastighetsstrateg, Torun Eliasson, arbetsterapeut och Nina Törnberg, omvårdnadspersonal medverkade idag på konferensen "Framtidens vård- och omsorgsboende" som arrangeras av Centrum för Kunskapsutveckling.

Tanken med konferensen är att lära av andras goda erfarenheter respektive misstag under projekteringsfasen. Lyssna till experter och praktiker som ger dig ny kompetens inom ett komplext område under snabb utveckling.

På konferensen fick vi chansen att berätta om vårt arbete fram till där vi är idag. Om processen inför byggnation av ett nytt demensboende i Ovanåkers kommun. David, Torun och Nina pratade bl.a. om;

  • Hur utformas miljöer inne och ute som stödjer verksamheten?
  • Verksamhetens inflytande på processen och dess perspektiv
  • Ny teknik för effektiv bemanning på lång sikt

Det känns roligt att Ovanåkers kommun blir uppmärksammade för detta, detta är nämligen någonting som vi är stolta över.

Senast uppdaterad 2018-08-24 11.45