Såhär vill vi att framtidens äldreboende ska se ut i Ovanåkers kommun

Tillsammans med Mondo arkitekter har vi nu arbetat fram ett första underlag för hur vi vill utforma framtidens äldreboende i kommunen. I arbetet har många involverats både internt från socialförvaltningens organisation men också externt med exempelvis pensionärsorganisationer men även alla ni som deltagit i arbetet genom att skriva synpunkter och förslag här på hemsidan.

Planritning för nytt äldreboende i Ovanåkers kommun

Det har blivit flera studiebesök, möten och workshops där vi har processat fram värdeord och en vision som ska prägla det nya äldreboendet. Vidare har man i tittat på flöden och samband och utifrån detta tagit fram en funktionsskiss där vi sammanställt allt det som vi vill att det nya äldreboendet ska innehålla.

Med utgångspunkt i allt detta har sedan en förslagsskiss tagits fram som 2016-01-20 redovisades för socialnämnden i Ovanåkers kommun.

Vi som arbetar med detta är väldigt nöjda med resultatet hittills.

Är du nyfiken på hur långt vi har kommit och hur processen har sett ut hittills? Läs mer i vår rapport som innehåller det material som redovisades för socialnämnden.PDF

Planskiss över en avdelning i nya äldreboendet i Ovanåkers kommun

Ovan ser ni en skiss över förslaget på hur en avdelning är tänkt att utformas. Det kommer att vara 6 avdelningar med 8 lägenheter i varje avdelning. Lägenheterna är markerade med rosa på skissen. Varje avdelning kommer att ha fina gemensamhetsutrymmen och uteplatser. Vidare planeras det för fina utemiljöer m.m.

Planskiss över ett rum i nya äldreboendet i Ovanåkers kommun

Skiss över hur lägenheterna är tänkta att utformas. Det nya boendet är tänkt att innehålla 48 lägenheter med en yta av 31 kvm.

Planskiss över entré, personalrum och inglasad innergård i nya äldreboendet i Ovanåkers kommun

Skiss över entré, personalutrymmen, inglasad innergård, rum för aktiviteter och konferenslokal, övernattningsrum för anhöriga, samtalsrum m.m.

Senast uppdaterad 2018-08-24 11.33