Skiss över Hallstahammars nya äldreboende

Studiebesök i Hallstahammar

Vi har nu varit på studiebesök i Hallstahammars kommun som precis ska påbörja arbetet med att bygga sitt nya äldreboende.

Människa pekar planritning som ligger på ett bord

Delar av projektgruppen besökte 2015-10-05 Hallstahammars kommun för att samtala kring hur deras förberedande arbete med att bygga ett nytt äldreboende har genomförts. Detta för att få inspiration, tankar och idéer kring hur vi ska tänka nu i de inledande faserna av arbetet, men även för att lära oss vilka fel vi ska försöka undvika.

Hallstahammars kommun planerar för ett nytt äldreboende med 100 lägenheter. Ambitionen för projektet var att skapa en ny form av äldreboende med den enskildes behov i fokus. Hallstahammar kommer att påbörja bygget nu i oktober månad, men förarbetet som inleddes 2007 har varit en lång process där många aktörer har involverats och funnits med i arbete.

Hallstahammar tänker att utformningen av äldreboendets inre och yttre miljöer ska bidra till att de boende och personalen inspireras, stimuleras, möts, känner trivsel och trygghet. Den yttre miljön är en viktig del av visionen och utformas för att främja de äldres välbefinnande. Kopplingen mellan inne och ute är viktigt. Det ska vara enkelt att ta sig ut, utan oro att gå vilse. Uteplatser ska finnas i både sol- och skugglägen längs gångstråken i nära anslutning till bostaden och trädgårdar. Även de som inte har möjlighet att komma ut ska kunna uppleva de skiftande årstiderna inifrån bostaden. Det är viktigt att de äldre känner sig "hemma" och har möjlighet att behålla ett socialt liv. Som anhörig ska det vara enkelt att komma på besök och medverka i den äldres vardag.

Färgkarta för inomhusmiljön

Vi har fått med oss mycket bra förslag, tankar och idéer från vårt besök i Hallstahammar som vi nu tar med oss i vårt fortsatta arbete.

Vi har även planerat in ett studiebesök till Västerås 2015-11-13 då vi ska titta på ett färdigbyggt nytt boende.

Senast uppdaterad 2018-08-24 11.09