Människor med hjälmar och reflexvästar går omkring i ett byggnadsområde

Studiebesök i Mora

Ett nytt särskilt boende för äldre byggs just nu i Noret norra. Ett boende som kommer att ge 32 lägenheter och planeras att vara klart för inflyttning under våren 2017.

Bild invändigt på byggnationen av äldreboendet i Noret i Mora

2016-11-24 besökte vi Mora för att titta på den byggnation av ett nytt särskilt boende som pågår på den planerade nya stadsdelen Noret norra. Noret norra ligger i utkanten av Mora tätort och nära Mora lasarett. Planområdet är beläget i en skogsbevuxen västersluttning ner mot Orsälven och med möjlighet till utsikt.

Just nu pågår arbetet med att bygga ett nytt särskilt boende med 32 platser för inflyttning i början av 2017.

Vi fick en rundvisning på byggarbetsplatsen och fick möjlighet att ställa frågor och se ritningar etc.

Det var även intressant att se byggprocessens olika faser efetrsom vi tidigare bara varit på studiebesök på färdiga byggen eller byggen som bara varit på planeringsstadiet.

Vi tar med oss många lärdomar som vi tar med oss i vårt fortsatta arbete.

Bild utvändigt på bygget av nytt äldreboende i Mora
Planritning över nya äldreboendet i Mora
Bild utvändigt på bygget av nytt äldreboende i Mora

Senast uppdaterad 2018-08-24 11.41