Skiss på Hälleborgs äldreboende i Västerås

Studiebesök på Hälleborg i Västerås

Vi har nu varit på studiebesök i Västerås på Hälleborg som är Sveriges modernaste äldreboende. Detta för att bl.a. se vilka välfärdsteknologiska lösningar som finns på marknaden men också för att stämma av hur man upplever att dessa fungerar i praktiken i verksamheten och vad man har upplevt som bra respektive mindre bra.

Ett rum med stolar och TV från Hälleborgs äldreboende

Delar av projektgruppen besökte 2015-11-13 Västerås stad för att besöka Hälleborg som troligtvis är Sveriges modernaste äldreboende. Hälleborg öppnade hösten 2014. Det består av 120 boendeplatser fördelade på 12 enheter (hemvister). Byggnaden har 4 plan. Det finns demensboenden, korttidsboende samt s.k ålderdomshemsboenden på Hälleborg.

Byggnadens design ligger i framkant med den enskilde i centrum beträffande estetik, teknik, miljö och hållbarhet. Utemiljön ska tillgodose den enskildes behov av närhet till naturen, sinnesstimulering och rekreation. Byggnaden inrymmer även en SPA-avdelning och en takterrass med vinterträdgård.

Människor står och kollar hur ett badrum på Hälleborgs äldreboende ser ut

Varje hemvist har 10 boendeplatser. Varje lägenhet är 30 kvm. På varje hemvist finns en bostad för parboende som är 54 kvm. Varje lägenhet har en planlösning som tar hänsyn till integritet, det går inte att se in till sängplats och hygienutrymme om dörren är öppen, eller genom fönstret. Rymligt hygienutrymme med plats för förflyttningar. Elektrisk höj- och sänkning på toalettstol och tvättställ. Värmepanel i taket ovanför duschplatsen. Tvättmaskin med integrerad torktumlare i varje hygienutrymme.

På boendet finns som sagt mycket inbyggd teknik som ska göra vården säkrare och bättre, bland annat rörelsesensorer i golven i varje lägenhet som enkelt kan programmeras efter de behov varje individ har. Omvårdnadspersonal har smartphones som indikerar alla larm och signaler från de tekniska lösningar som finns på boendet. Varje person som bor på Hälleborg har en armbandsbricka som öppnar bostadsdörren samt vid behov ger signal till personal när hen passerar de positionsfyrar som finns i trädgården samt i de gemensamma lokalerna utanför hemvisten. De personliga larmfunktionerna föregås alltid av planering och uppföljning föregås alltid av personlig planering och följs upp.

I våtutrymmet går det inte att använda sensorgolv, där finns i stället väggfasta sensorer som ger utslag om en person faller. Taklyftsystem med travers finns i varje lägenhet, men lyftmotorer monteras vid behov.

Stolar och bord framför en öppen spis och människor i bakgrunden

På en hemvist finns fallskyddsgolv. Golvet minskar skador vid fall med 70% . Det är tungt att skjuta rullstolar och förflyttningshjälpmedel på golvet, vilket har varit en negativ erfarenhet. Kvaliteten på ytskikten på golvet har inte heller varit tillfredsställande. Utemiljön är tillgänglig för alla på ett säkert sätt, då det finns positionsfyrar som vid behov indikerar var en person befinner sig. Upplyst och många sittplatser.

Gångvägar runt hela trädgården som är uppdelad i flera delar med olika teman. Viss del är uppvärmd så att utedelen är tillgänglig även vintertid. Odlingslådor finns för att de boende lätt ska kunna delta i trädgårdsaktiviteter. Hönshus med höns sommartid. Sandlåda med leksaker så att besökande barn kan leka. Köket har en arbetsbänk/serveringsbänk ut mot den allmänna matsalen, så att köksaktiviteter kan användas i verksamheten. Det går att stänga till mot köket nattetid med hjälp av en jalusi.

Allmänna utrymmet är avdelat med en ”eldstad”, som inte är eld utan belyst vattenånga. Ena sidan av rummet bildar då ett vardagsrum och den andra blir matsal. Möbler är enkla, ljusa och lätta att sitta i.

Vi har fått med oss mycket bra förslag, tankar och idéer från vårt besök i Västerås som vi nu tar med oss i vårt fortsatta arbete.

Senast uppdaterad 2018-10-15 11.12