Kontakt

Tävling! Vad ska det nya boendet ha för namn?

Det nya boendet med 48 lägenheter på Näskullen i Edsbyn börjar ta form och beräknas att vara färdigt under hösten 2020. Just nu pågår ett intensivt jobb med både huskroppen och senare inredning och iordningställande. Boendet behöver också få ett namn och därför utlyser vi en namntävling.

Vi behöver din hjälp med att komma på ett bra namn på det nya boendet.

För att delta i tävlingen så fyll i nedanstående formulär. För att vi ska kunna ta kontakt med dig vid eventuell vinst måste du ange antingen ditt telefonnummer eller din e-postadress).

Vi vill ha ditt förslag senast 2019-11-01. Därefter utser styrgruppen för boendet det slutgiltiga namnet. Vinnare får förutom äran att namnsätta boendet köpmannacheckar till ett värde av 500kr. Vidare lottar vi ut tre biobiljetter bland alla som deltagit i tävlingen.

Tävlingsformulär

Information om behandling av personuppgifter
Om du deltar i tävlingen kommer Ovanåkers kommun behandla dina personuppgifter i syfte att kunna kontakta dig vid eventuell vinst.

De uppgifter om dig som vi behandlar är namn, e-postadress och telefonnummer.

Dina personuppgifter sparas så länge tävlingen pågår och en vinnare är utsedd. Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller, så dina uppgifter kan komma bevaras för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter. länk till annan webbplats

De personuppgifter du skickar till oss hanteras enligt offentlighets- och sekretesslagens krav, vilket innebär att informationen kan lämnas ut vid begäran, även till tredje land.

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. För information, kontakta Ovanåkers kommun, tfn 0271-570 00 (vx). Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kontakta i första hand vårt dataskyddsombud via e-post, dataskyddsombud@kfhalsingland.se. Anser du fortfarande att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt, kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionenlänk till annan webbplats.

Kontakt

Metod- och kvalitetsutvecklare

Christian Olars
Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post christian.olars@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2019-09-23 10.03

Tyck till om sidan