Kontakt

Individuell plan

Du som är beviljad insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska erbjudas hjälp med att göra en personlig (individuell) plan.

En individuell plan beskriver din planerade och beviljade hjälp. Vid mötet är det du som bestämmer vad vi ska prata om utifrån din beviljade hjälp och dina mål. Du bestämmer själv vilka mål som ska vara med vid din individuella plan.

Till mötet kan du bjuda in personer som är viktiga för dig. Det är viktigt att veta att det handlar om dina önskemål.

Du väljer själv vem du vill ska hålla i mötet eller om du själv vill göra det, samt vem som ska skriva din individuella plan.

Om du vill veta mer om individuella planer kan du ringa kommunens LSS- handläggare på tfn 0271-570 00.

Kontakt

Biståndshandläggare

Tfn 0271-570 00 vx

Telefontid:
Måndag, onsdag, torsdag och fredag kl. 08:30–09:30.
Tisdag och torsdag kl.15:00-16:00.

Senast uppdaterad