Kontakt

Korttidsvistelse/korttidstillsyn

Korttidstillsyn och korttidsvistelse bedrivs i gemensamma lokaler på Olof Johanssons väg 16 i Edsbyn. Boendet har nyrenoverade rum, lokaler och personalutrymme. Boendet ligger i närhet till kultur- och fritidsaktiviteter samt grönområden.

Korttidsvistelse enligt​ LSS

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet ges vanligtvis i stödfamilj eller korttidshem. Vistelsen ska tillgodose personens behov av miljöombyte och rekreation, samt ge möjlighet till personlig utveckling. Genom insatsen ska anhöriga ges möjlighet till avlastning i omvårdnadsarbetet och utrymme för avkoppling.

Korttidstillsyn enligt LSS för barn över 12 år

Flera ungdomar med omfattande funktionsnedsättning som har förvärvsarbetande föräldrar kan av olika skäl inte klara sig själv före eller efter skoldagen eller under skollov.

Kontakt

Korttidsboende LSS

Olof Johanssons väg 16
828 33 Edsbyn
Tfn 0271-571 88

Enhetschef

Therese Löfman
Tfn 0271-572 23

Senast uppdaterad