Kontakt

Korttidsvistelse/korttidstillsyn

Korttidstillsyn och korttidsvistelse bedrivs i gemensamma lokaler på Per-Ersvägen 19 C i Alfta.

Korttidsvistelse enligt​ LSS

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet ges vanligtvis i stödfamilj eller korttidshem. Vistelsen ska tillgodose personens behov av miljöombyte och rekreation, samt ge möjlighet till personlig utveckling. Genom insatsen ska anhöriga ges möjlighet till avlastning i omvårdnadsarbetet och utrymme för avkoppling.

Korttidstillsyn enligt LSS för barn över 12 år

Flera ungdomar med omfattande funktionsnedsättning som har förvärvsarbetande föräldrar kan av olika skäl inte klara sig själv före eller efter skoldagen eller under skollov.

Kontakt

Korttidsboende Per-Ers

Per-Ersvägen 19 C
822 30 Alfta
Tfn 0271-571 88

Enhetschef

Anna Karsbo
Tfn 0271-572 23

Senast uppdaterad 2019-12-03 09.25

Tyck till om sidan