Kontakt

Servicebostad Femton

Femton består av sju närliggande servicebostäder och en personallägenhet där det även finns ett gemensamhetsutrymme för de boende. Personal finns på boendet dygnet runt förutom vissa tider när de som bor i servicebostäderna är på dagverksamhet.

Stöd ges till de boende utifrån den enskildes behov och kan variera i omfattning.

Personallägenheten finns på adressen Västra Centralgatan 15 A i Edsbyn.

Kontakt

Femton

Västra Centralgatan 15A
828 31 Edsbyn
Tfn 073-271 18 33

Enhetschef

Anneli Hallström
Tfn 0271-572 98

Senast uppdaterad