Kontakt

Servicebostad Klippan

Klippan är ett så kallat trapphusboende med lägenheter i en eller flera trappuppgångar som ligger nära varandra.

Servicebostaden ligger på Östra Kyrkogatan i Alfta och har idag tio platser i form av lägenheter på ett till tre rum och kök av vilka fem ligger i samma trappuppgång som personal- och gemensamhetsutrymmen. Övriga lägenheter ligger i närliggande hus.

Stöd ges till de boende utifrån den enskildes behov och kan variera i omfattning.

Personal finns tillgänglig dygnet runt utom vissa tider när de som bor i servicebostäderna är på daglig verksamhet.

Kontakt

Klippan

Östra Kyrkogatan 2 B
822 30 Alfta
Tfn 0271-576 18

Enhetschef

Anneli Hallström
Tfn 0271-572 98

Senast uppdaterad