Kontakt

Överförmyndare

Bollnäs, Ljusdal och Ovanåkers kommun samarbetar kring överförmyndarfrågor och har en gemensam handläggarenhet förlagd till Bollnäs kommun. Här hittar du information om enheten och hur du kommer i kontakt med dem.

Besök hos överförmyndarenheten under sommaren

Under sommaren (vecka 27 - 32) har överförmyndarenheten begränsade möjligheter att ta emot besök på enheten. Detta kan innebära att det inte finns någon som kan ta emot dig om du inte har bokat ditt besök i förväg.

Vill du lämna handlingar till oss så gör du det i receptionen på Ovanåkers kommuns kommunkontor. Du kan som vanligt skicka e-post till oss på overformyndare@bollnas.se eller ringa oss på telefonnummer 0278-250 04, telefontider: måndag, tisdag, torsdag kl. 10.00-12.00, fredag kl. 11.00-12.00.

I varje svensk kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd med uppgift att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning och efter ansökan eller anmälan utreda behovet av nämnda insatser.

Detta för att inte rättsförluster ska uppstå för dem som av olika anledningar inte kan förvalta sin egendom, föra sin talan och tillvarata sina rättigheter. Överförmyndaren utses av kommunfullmäktige och verksamheten styrs av föräldrabalken. Överförmyndarens verksamhet står i sin tur under tillsyn av Länsstyrelsen och besluten kan överklagas hos Tingsrätten.

Bollnäs, Ljusdal och Ovanåkers kommun samarbetar kring överförmyndarfrågor och har en gemensam handläggarenhet förlagd till Bollnäs kommun.

Politiskt samverkar Bollnäs och Ovanåkers kommun genom en gemensam Överförmyndarnämnd med Bollnäs kommun som huvudman. Ljusdals kommun har däremot en egen Överförmyndarnämnd.

Besök:
För att boka in besök, kontakta via telefon eller e-post för tidsbokning.

Handlingar skickas till:
Överförmyndarenheten, 821 80 Bollnäs

Övriga kontaktuppgifter:
E-post overformyndare@bollnas.se

Besöksadress:
Sjukhusvägen 39, 821 31 Bollnäs

Kontakt

Telefontider

Måndag-torsdag kl. 10.00-12.00
Fredag kl. 11.00-12.00
Tfn 0278-250 04
Fax 0278-252 03
overformyndare@bollnas.se

Besöksadress

Sjukhusvägen 39
821 80 Bollnäs

Lunchstängt kl. 12-13

Vice ordförande i Bollnäs Ovanåkers överförmyndarnämnd

Åsa Olsson
Tfn 0271-570 00 (växel)

Senast uppdaterad 2019-06-25 08.44

Tyck till om sidan