Kontakt

Överförmyndare

Bollnäs, Ljusdal och Ovanåkers kommun samarbetar kring överförmyndarfrågor och har en gemensam handläggarenhet förlagd till Bollnäs kommun. Här hittar du information om enheten och hur du kommer i kontakt med dem.

Årsredovisning

Det är dags för dig som god man/förvaltare att göra din årsredovisning för 2018. Årsredovisningen ska lämnas till Överförmyndarenheten senast 1 mars 2019.

Överförmyndarenheten anordnar redovisningsutbildning för dig som behöver stöd för att göra årsredovisningen för ditt uppdrag som god man/förvaltare.

Om du som är god man/förvaltare behöver rådgivning i samband med inlämnande av årsredovisningen finns det möjlighet att boka tid hos överförmyndarenheten. Läs mer om tidsbokning för rådgivning.

I varje svensk kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd med uppgift att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning och efter ansökan eller anmälan utreda behovet av nämnda insatser.

Detta för att inte rättsförluster ska uppstå för dem som av olika anledningar inte kan förvalta sin egendom, föra sin talan och tillvarata sina rättigheter. Överförmyndaren utses av kommunfullmäktige och verksamheten styrs av föräldrabalken. Överförmyndarens verksamhet står i sin tur under tillsyn av Länsstyrelsen och besluten kan överklagas hos Tingsrätten.

Bollnäs, Ljusdal och Ovanåkers kommun samarbetar kring överförmyndarfrågor och har en gemensam handläggarenhet förlagd till Bollnäs kommun.

Politiskt samverkar Bollnäs och Ovanåkers kommun genom en gemensam Överförmyndarnämnd med Bollnäs kommun som huvudman. Ljusdals kommun har däremot en egen Överförmyndarnämnd.

Besök:
För att boka in besök, kontakta via telefon eller e-post för tidsbokning.

Handlingar skickas till:
Överförmyndarenheten, 821 80 Bollnäs

Övriga kontaktuppgifter:
E-post overformyndare@bollnas.se

Besöksadress:
Sjukhusvägen 39, 821 31 Bollnäs

Kontakt

Telefontider

Måndag-torsdag kl. 10.00-12.00
Fredag kl. 11.00-12.00
Tfn 0278-250 04
Fax 0278-252 03
Skicka e-post

Besöksadress

Sjukhusvägen 39
821 80 Bollnäs

Lunchstängt kl. 12-13

Vice ordförande i Bollnäs Ovanåkers överförmyndarnämnd

Åsa Olsson
Tfn 0271-570 00 (växel)

Senast uppdaterad 2019-01-09 16.20

Tyck till om sidan