Kontakt

Ansökan om god man eller förvaltare

Det finns många olika anledningar till varför en person behöver god man. Vanligaste orsaken är att personen behöver hjälp på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande.

Genom god man kan en person få hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och sörja för sin person.

Ansök hos överförmyndarenheten

Behöver en person hjälp genom en god man kan han eller hon ansöka om god man hos överförmyndarenheten eller direkt hos tingsrätten. Andra som har möjlighet att ansöka om god man är make, sambo och närmaste släktingar.

Anmälan

Anmälan kan göras av var och en som ser ett behov av god man. Anmälan, för personer som är folkbokförda i Bollnäs, Ljusdal och Ovanåkers kommun, görs till överförmyndarenheten som finns i Bollnäs.

Innehåll för ansökan och anmälan

Din ansökan eller anmälan ska innehålla följande delar:

  • Ansökan/anmälan om behov av god man ska vara utförligt ifylld.
  • Läkarintyg - om samtycke till godmanskap inte kan hämtas in.
  • Personbevis - både för huvudman och för den som föreslagits som god man.
  • Social utredning - om inte utförliga uppgifter lämnas i din ansökan eller i ditt läkarintyg.

Handläggningstid

Ärenden handläggs löpande av överförmyndarenheten. Ärendets exakta handläggningstid beror på ärendets art och om flera andra instanser är inblandade i handläggningen. Ju mer komplett din ansökan är, desto snabbare handläggning. Slutligt beslut om god man tas av Hudiksvalls tingsrätt eller av överförmyndarnämnden.

Kontakt

Telefontider

Måndag-tisdag, torsdag kl. 10.00-12.00
Fredag kl. 11.00-12.00
Tfn 0278-250 04
Fax 0278-252 03
overformyndare@bollnas.se

Besöksadress

Sjukhusvägen 39
821 80 Bollnäs

Lunchstängt kl. 12-13

Vice ordförande i Bollnäs Ovanåkers överförmyndarnämnd

Åsa Olsson
Tfn 0271-570 00

Senast uppdaterad 2020-10-28 10.13