Kontakt

För dig som vill bli god man eller förvaltare

Ung kvinna visar äldre kvinna något på en mobiltelefon

I Bollnäs, Ljusdal och Ovanåker finns många barn och vuxna som behöver hjälp genom en ställföreträdare (förmyndare, god man eller förvaltare).

Det finns därför ett ständigt behov av att rekrytera nya, lämpliga gode män och förvaltare, för olika typer av uppdrag. Uppdraget som god man har stor betydelse för den som behöver stöd, din huvudman.

Om du är intresserad av att bli god man ska du börja med att lämna in en intresseanmälan till överförmyndarenheten. Blanketten för intresseanmälan hittar du här. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Din insats skulle betyda mycket för den som inte kan ta vara på sina rättigheter, sköta sin ekonomi eller ta hand om sina personliga angelägenheter

Uppdrag

Gode mannen företräder sin huvudman främst i ekonomiska och rättsliga frågor. Konkret innebär det att sköta sin huvudmans löpande ekonomi, förvalta tillgångar, se till att huvudmannens pengar kommer huvudmannen till nytta, samt att se till att huvudmannen får del av de rättigheter han eller hon är berättigad till.

Som god man är du ett stöd till huvudmannen. Godmanskapet är en frivillig stödform. Det innebär bland annat att om huvudmannen förstår ska du som god man inhämta din huvudmans samtycke i alla situationer, undantaget rättshandlingar som företas för den dagliga hushållningen.

Förvaltare

Förvaltarskapet ersätter det som tidigare kallades omyndighetsförklaring. Förvaltare utses för den som på grund av sjukdom, psykisk störning eller försvagat hälsotillstånd, inte kan vårda sig själv eller sin egendom. Förvaltare utses av tingsrätten.

Förvaltaruppdraget kan begränsas till att gälla viss egendom eller egendom överstigande ett visst värde. Tingsrätten får också överlåta åt överförmyndarnämnden att närmare bestämma uppdragets omfattning.

Kvalifikationer

Enligt föräldrabalken ska en person som utses till en god man vara erfaren, rättrådig och i övrigt lämplig. Med erfaren menas att du ska ha grundläggande kunskaper om det svenska samhället och kunna interagera med olika samhällsorgan. Att vara rättrådig betyder att du följer kodifierad norm, skiljer rätt från fel och aktivt väljer rätt. I övrigt lämplig innebär bland annat att du är ordningssam, strukturerad, uttrycker dig väl i tal och skrift, uppträder på ett korrekt sätt samt kan tillgodogöra dig information och anvisningar.

En egenskap som duktiga gode män besitter är att de är om sig och kring sig. Du är som god man skyldig att alltid handla på det sätt som bäst gagnar din huvudman.


Tillvägagångssätt för att bli god man

För att bli god man ska du börja med att skicka in en intresseanmälan till överförmyndarenheten.

Kontakt

Telefontider

Måndag-tisdag, torsdag kl. 10.00-12.00
Fredag kl. 11.00-12.00
Tfn 0278-250 04
Fax 0278-252 03
overformyndare@bollnas.se

Besöksadress

Sjukhusvägen 39
821 80 Bollnäs

Lunchstängt kl. 12-13

Vice ordförande i Bollnäs Ovanåkers överförmyndarnämnd

Åsa Olsson
Tfn 0271-570 00

Senast uppdaterad 2020-10-28 10.13